Kontroly v chovech drůbeže mají efekt

Státní veterinární správa ČR prezentovala na jednání v Bruselu v posledním červnovém týdnu názor na návrh Evropské komise na kontroly přítomnosti salmonel v drůbežím mase. Stejně jako ostatní členské státy jsme ocenili návrh sledovat pouze přítomnost salmonel s přímým dopadem na lidské zdraví. Nicméně zřejmě bude nutné, aby komise ještě upřesnila pravidla odběru vzorků a ekonomické dopady. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Česká republika na jednání zdůraznila, že kontrola bezpečnosti drůbežího masa, zejména pokud se týká salmonel, je zajištěna již na úrovni prvovýroby a ve všech ostatních fázích výroby, zpracování a distribuce až ke konečnému spotřebiteli. V průběhu celého procesu se odebírají kontrolní vzorky a na základě analýzy rizik se pozornost kontrol soustřeďuje na kritické body, jejichž sledování musejí zajišťovat sami výrobci.
Kontrola prvovýroby je prováděna na základě nařízení č. 2160/2003 od roku 2009 probíhá v ČR národní program tlumení salmonel v chovech kuřecích brojlerů a od počátku letošního roku národní program pro tlumení salmonel v chovech krůt chovaných na maso. Tyto programy navazují na obdobný program v rozmnožovacích chovech a v chovech nosnic.
Tento postup praktikovaný v ČR přináší efekt. Byl zaznamenán v poslední době takový pokles, že v prostředí výkrmu kuřat jsme dosáhli zhruba pati procent, což je velmi dobrý výsledek, zejména v porovnání s některými členskými zeměmi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *