Kontroly v tržní síti měly efekt

V polovině ledna zahájily orgány státního veterinárního dozoru ve všech krajích ČR mimořádné kontroly v tržní síti. Za první čtvrtletí zkontrolovali veterinární inspektoři téměř všechna místa navazující na výrobu, kde se uvádějí do oběhu potraviny živočišného původu, tj. sklady, třídírny a prodejny. Kontrolovali subjekty malé i velké.

Z vyhodnocení za první čtvrtletí vyplývá, že z celkem 46 vydaných závazných pokynů k odstranění závad jich firmy již 12 splnily. Zbylé jsou pak předmětem dalších veterinárních kontrol a lze předpokládat, že v nařízených termínech budou závady odstraněny. Z nejčastějších nedostatků lze uvést nevhodný či nesprávný způsob označování potravin a surovin, nakládání s odpady, nedodržení zásad hygieny a nedodržení skladovacích teplot.
Je si třeba uvědomit, že tržní síť, ale i zpracovatelské závody budou pochopitelně kontrolovány i nadále a potěšitelné je, že kontrolované subjekty berou podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, kontroly vážně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *