Krize zasáhla i agrární obchod

Dramatický dopad měla na světový obchod se zbožím a službami globální krize, která propukla v roce 2008. Přitom agrární světový obchod byl postižen relativně nejméně, přestože jeho hodnota v loňském roce meziročně klesla o 13 procent a objem o tři procenta. Růstový trend známý z předchozích roků se však zastavil a obrátil. Agrární zahraniční obchod Evropské unie zaznamenal pokles, a to jak v exportu, tak i v importu. Nicméně Evropská unie zůstává nadále jedním z hlavních hráčů světového trhu se zemědělskými komoditami

Ačkoliv se na snížení hodnoty agrárního obchodu podílelo více příčin, jako je pokles cen a kolísání směnných kurzů, je zřejmé, že rozhodující vliv měla globální krize. Evropská unie a USA byly i v loňském roce vedoucími světovými exportéry potravin, unie navíc i jejich největším dovozcem. V těsném závěsu ji v importu následují Spojené státy americké. Výplývá to z monitoringu zahraničního agrárního obchodu Evropské unie, který zveřejnilo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG Agri).
V exportu unie převažují zejména konečné produkty, které tvoří více než dvě třetiny jeho hodnoty. Z nich bylo v období 2007 až 2009 na prvním místě víno. V dovozu dominovaly ve stejném období sójové šroty, káva, sójové boby, banány a kakaové boby. Většina dovozu pocházela od několika klíčových dodavatelů. Unie kontra USA
Evropská unie byla od roku 2003 do roku 2007 hlavním agrárním exportérem (měřeno hodnotou vývozu vyjádřenou v amerických dolarech). V roce 2008 ji USA předhonily o pouhé dvě miliardy dolarů (hodnota amerického exportu 121 miliard dolarů proti 119 miliardám z EU). Jak EU, tak i USA však loni vývoz zemědělské produkce poklesl o 13 až 14 procent a oba konkurenti se dostali na shodnou hodnotu blížící se 104 miliardám dolarů. (Přitom je nutné vzít v úvahu, že určitý podíl růstu hodnoty exportu z unie vyjádřené v dolarech způsobilo posilování eura vůči dolaru, a to o 17 procent mezi roky 2006 a 2008. Tato změna kurzu způsobila, že export z unie vzrostl od období 1999/2001 do 2007/2009 v dolarech o 110 procent, zatímco v eurech jen o 43 procent. Loni euro zase vůči dolaru ztratilo více než pět procent, což způsobilo, že propad hodnoty exportu v dolarech byl větší.)
Unie zůstává největším importérem agrárního zboží. Loni jej dovezla za 107 miliard dolarů. Na druhém místě jsou USA s loňským importem ve výši 77 miliard dolarů. Podíl unie na globálním importu poklesl z 21 procent v roce 2007 na loňských 19 procent. Import do USA představuje téměř 14 procent.
Snížil se vývoz hotových výrobků
Recese ovlivnila zejména rozsah exportu a projevila se ve všech destinacích i produktech, nejvíce však dopadla na hotové výrobky. Exportovaly se zejména levnější produkty, což odpovídalo slabší poptávce v zemích nejvíce postižených krizí.
EU ztratila loni prodej na většině svých trhů, a to hlavně v rozvinutých zemích. Prodej do USA poklesl druhým rokem za sebou o více než osm procent. Ale nejvíce se snížil export do Ruska, a to o více než 21 procent. Na druhé straně do některých států vyvezla loni unie více. Například svůj export do Číny sedmadvacítka zvýšila o více než 20 procent. Šlo opět většinou o finální výrobky.
Podíl EU na světovém trhu se v roce 2008 meziročně snížil o 18, o rok dříve zaznamenala pokles o 19 procent. Loni však svůj podíl více méně udržela na předloňské úrovni. Naproti tomu USA v době růstu cen zemědělských komodit v roce 2008 svůj podíl na globálním trhu zvedly ve srovnání s předchozím rokem o 18 procent a loni jej opět snížily pod úroveň roku 2007.
Import klesl více než export z unie Zemědělský import do unie poklesl loni strměji než export, a to o 13 procent v hodnotě a o devět procent na objemu. Snížení postihlo opět široký sortiment produkce a paletu států dovážejících do unie. Zhruba na polovině poklesu dovozu se podílely kukuřice, sójové boby, pšenice, rostlinné oleje a šroty z olejnin. Pokles v cenách komodit a meziproduktů v roce 2009 měl větší vliv na hodnotu importu do unie než exportu z ní. Nejvíce poklesly importy z USA (o 24 procent) a Argentiny (o 29 procent).
Unie zůstala i v loňském roce největším dovozcem agrárního zboží z rozvojových zemí. V období 2007 až 2009 dovezla z nich za 83 miliard eur zemědělských komodit, což představovalo 70 procent hodnoty agrárního importu. To je více, než EU dovezla z USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu dohromady.
Protože se importy zmenšily rychleji než exporty – 13 procent snížení hodnoty dovozu proti osmi procentům poklesu v exportu, deficit agrárního obchodu unie poklesl z rekordní hodnoty sedm miliard eur v roce 2008 na loňských 2,5 miliardy eur.
Situace v ostatních zemích světa
Agrární export USA pokles loni meziročně o 14 procent. Protože USA měly před krizí rekordně vysoký agrární export, zůstal jejich vývoz i po loňském propadu na úrovni vyšší, než jakou měl v roce 2007. Protože import USA ovlivnila krize méně – snížil se totiž jen o deset procent – rekordní agrární obchodní přebytek ve výši 36 miliard dolarů z roku 2008 poklesl loni jen o devět miliard dolarů.
Brazilský export si vedl lépe. Loni poklesl jen o šest procent, a to zejména v hovězím a drůbežím mase. Oslabení trhů některých hlavních importérů se projevilo prudkým snížením importu. Ruský import poklesl o 17 procent, zejména kvůli slabší poptávce a částečně jako výsledek obchodních restrikcí. Šlo zejména o importní cla uvalená na šroty z olejnin, rostlinné oleje a cukr stejně jako veterinární opatření v sektoru vepřového a drůbežího masa.
V Číně se krize projevila 11 procentním poklesem importu. Nehledě na to byla Čína pro EU loni jedním z několika málo rostoucích trhů. Export unie do Číny se loni meziročně zvedl o pětinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *