Kůrovec se rojí, ale je pod kontrolou

Oteplení v uplynulých dnech mělo vliv na plné jarní rojení kůrovce i ve vyšších polohách. Miliony brouků nalétávají na vzrostlé stromy, ale také do lapačů a lapáků, které na ně nastražili lesníci. Lesy ČR mají podle šéfa odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Ladislava Půlpána lýkožrouta smrkového pod kontrolou, včetně Novohradska, které bylo v minulosti nejvíce postiženo živelními katastrofami.

Lesy v Novohradské lesní správě utrpěly sněhovou kalamitou v roce 2006, o rok později orkánem Kyrill a poté vichřicí Ema. Živly tam zničily přes milion metrů krychlových dříví, což odpovídá obvyklé těžbě za 7,5 roku a sedmině průměrné těžby podniku v celém Česku. Vzhledem k situaci na trhu se nepodařilo vytěžené dříví okamžitě zpracovat, následoval nárůst populace kůrovců. Letos by se ale mohlo podle šéfa krajského ředitelství Lesů ČR Karla Trůbla množství kůrovce na jihu Čech poprvé snížit na kalamitní základ i na Novohradsku, kde byla situace nejhorší. V rámci Jihočeského kraje letos vytěžíe zhruba 700 000 metrů kubických dříví, z toho asi sedmina je napadena kůrovcem.
Lesáci letos ještě více posílili obranná opatření.
Od počátku roku bylo na území novohradské lesní správy zpracováno 4150 metrů krychlových nalezeného kůrovcového dříví. Položeno bylo více než osmnáct tisíc lapáků a instalováno osm set lapačů a dalších tisíc stojících a otrávených lapáků. Do jednoho lapáku, tedy poraženého vzrostlého stromu nalétne podle vědců kolem 5000 brouků. Půlpán upozornil, že kdyby v něm brouci dokončili vývoj, tak z něj může vylétnout až dvě stě tisíc nových. Lapáky se proto urychleně musejí odvážet z lesa ke zpracování a chemické asanaci. Lesníci na lýkožrouty líčí také stojící lapáky, když na zdravý strom připevní feromonový odparník. Lapáky i lapače se kontrolují v intervalu čtrnáccti dnů, ve špičce i častěji.
Půlpán uvedl, že se Lesům ČR podaří kůrovcovou situaci zvládnout. Loni na celém území zpracovali 655 000 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, letos by se chtěli dostat pod 500 000 m3. Podnik obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, ročně vytěží v průměru sedm až osm milionů m3 dřeva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *