Laciná Francie, drahé Nizozemsko

Se vstupem České republiky do EU se spojuje růst cen půdy, které jsou u nás dnes velmi nízké. Jiří Němec si ale nemyslí, že vzestup bude strmý. Navíc připomíná, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými členskými státy, když vychází z údajů za rok 2000. Jednoznačně nejdražší byla půda v Nizozemsku s 36 440 eur za hektar orné půdy, následuje Německo s 16 830 eur za hektar zemědělské půdy ve starých spolkových zemích a Belgie s cenou 14 145 eur za hektar orné půdy.

Naproti tomu ve Francii byl hektar orné půdy v průměru za 3613 eur a ve Švédsku stál hektar zemědělské půdy necelých 2000 eur. V ČR byla tržní cena půdy nad pět hektarů ve srovnatelném období pouhých 835 eur, úřední cena 1380 eur.
Z porovnání VÚZE vychází, že oproti sousednímu Německu u nás byla cena zhruba dvanáctkrát nižší, oproti nejdražšímu Nizozemsku dokonce 26krát nižší. Ale ve Francii byla půda ve srovnání s Českou republikou dražší jen 2,6krát a Švédsku 1,4krát.
„V jednotlivých zemích unie jsou ale obrovské cenové diference mezi oblastmi a dokonce mezi obcemi. Třeba v Bavorsku byl hektar 3,5krát dražší než ve Šlesvicku-Holštýnsku, které je v tomto směru ze starých spolkových zemí nejlevnější,“ porovnal Němec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *