Lesy ČR financovaly naučnou stezku

Nová naučná stezka Lesů ČR Královská rokle nabízí turistům na necelých třech kilometrech příjemný procházkový okruh, který začíná i končí u letohrádku v zámeckém parku Horšovslý Týn a vede přes známou Královskou rokli. Díky nové stezce se povedlo vytvořit pěší okruh propojující město Horšovský Týn s místními lesy a obnovit tak historickou kulturu krajiny. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historií zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple). Návštěvníci stezky se seznámí i s popisem vzniku a úprav samotného Zámeckého parku nebo se způsoby současného lesního hospodaření.
Největší proměnou prošel zhruba 400 metrů dlouhý úsek v Královské rokli. „Nechali jsme zajistit povrchovou stabilizaci stezky a jejího podkladu včetně zajištění povrchového odtoku vody z prostoru stezky a tělesa rokle k vodoteči Křakovského potoka. Stezka se v této části rozšířila a upravilo se prameniště studánky. V prostoru stávající křižovatky lesních cest jsme postavili altán pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ĆR pro Plzeňský kraj Ivan Klik.
Jedna z informačních tabulí je umístěna přímo v novém altánu. Popisuje historii tohoto zajímavého místa včetně detailů návštěvy anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů.
Výstavbu nové Naučné stezky Královské rokle financovaly nákladem téměř 1,2 milionu korun Lesy ČR v rámci svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.
Slavnostní otevření naučné stezky Královská rokle se uskuteční v pátek 16. července od 11 hodin v sídle Lesní správy Lesů ČR Horšovský Týn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *