Lesy ČR hodlají zavést hodnocení smluvních partnerů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) hodlá zavést hodnocení práce svých smluvních partnerů, kteří pro něj dělají těžební a pěstební práce v lesích. Firmy s negativním hodnocením by mohly být až vyloučeny z účasti na lesnických tendrech. Model hodnocení státní podnik na společném setkání představil lesnickým firmám.

Lesům ČR patří asi polovina lesů v zemi a většinu prací i prodeje dřeva firma zadává prostřednictvím každoročně vyhlašovaných pětiletých tendrů pro zhruba pětinu území. Největším obchodním partnerem Lesů ČR je Uniles ze skupiny Agrofert. Dalšími významnými partnery Lesů ČR jsou firmy Progles, Stora Enso Wood Products Ždírec či Petra.

Hodnocení budou provádět krajští ředitelé a lesní správci Lesů ČR za účasti smluvních partnerů. „Posuzovat budou například plnění ročních projektů v daných termínech i kvalitě, plnění zakázky z hlediska ochrany lesa, kvalitu zalesňování, povýrobní úpravu pracovišť a další parametry,“ uvedla Jouklová. Největší váhu budou mít výrobní kritéria, cílem je podle LČR zvýšit kvalitu lesnických prací. Systém by měl také přinést lepší pracovní podmínky pro lesní dělníky.  První hodnocení smluvních partnerů by Lesy ČR chtěly udělat do konce letošního dubna, posuzovat se bude rok 2015. Letošní termín je testovací, v dalších letech má být hodnocení hotové do konce března. „Nyní chceme ověřit použitelnost metodiky, kterou je třeba doplnit. Během tohoto roku nastavíme principy a pravidla tak, aby je obě strany mohly akceptovat,“ uvedl generální ředitel LČR Daniel Szórád. Nový systém hodnocení by měl podle LČR zlepšit vzájemný smluvní vztah. „Hodnocení by mělo sloužit jako motivace, ale také jako korektní zpětná vazba pro obě strany. Výsledek se promítne i do nastavení parametrů budoucích lesnických zakázek,“ uvedl Szórád.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *