Lesy ČR pokračují v kladném hospodaření

Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden až květen letošného roku dosáhl 1,467 miliardy korun, přestože odstraňování následků vyšlo na více než půl miliardy korun. V meziročním srovnání představuje výsledek nárůst 1,384 miliardy korun. Informoval o tom mluvčí lesů ČR Zbyněk Boublík.

Dosažené hospodářské výsledky na svém zasedání minulý týden projednala dozorčí rada Lesů ČR, která ocenila dobré hospodaření podniku a vyjádřila poděkování vedení podniku. K hospodaření podniku uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora: „Prokázalo se, že v loňském roce přijatý restrukturalizační program v oblasti hospodaření a optimalizaci nákladů přináší pozitivní výsledky, a že jsme udělali krok správným směrem. Zlepšení hospodaření je výsledkem i nárůstu průměrných prodejních cen dříví. Přestože se podnik musí vypořádat s vysokými mimořádnými náklady na likvidaci povodňových škod a dalších škod způsobených vichřicemi, věříme, že tyto mimořádné náklady, přesahující půl miliardy korun, výrazně neovlivní dosavadní vzestupný trend hospodaření.“
I přes relativně velký objem poničeného dříví v důsledku povodní a vichřic nebude celkový roční objem těžeb překročen, zpracování dříví proběhne tak, aby nebyl ohrožen stav lesa a nevzniklo riziko kůrovcové kalamity. Zaměstnanci podniku intenzivně pracují na odstraňování následků škod tak, aby byla zajištěna řádná péče o les, o vodní toky i ostatní spravovaný majetek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *