Lesy ČR představily novou koncepci

Lesy ČR představily nový dokument nazvaný Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky na období 2010–2019. Stalo se tak na semináři v Hradci Králové pořádaném ve spolupráci s Českou lesnickou společností a Sdružením lesních školkařů. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Kvalitní obnova lesních porostů vyžaduje systematickou a dlouhodobou péči o genofond lesních dřevin. „Lesy ČR si uvědomují, že jedině tak je možné zaručit, aby porosty splňovaly vhodný genetický základ, svým složením odpovídaly cílové druhové skladbě a v budoucnu tak dávaly záruku nejen produkce dříví, ale i stability lesních ekosystémů,“ říká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.
Právě představená nová koncepce je historicky celkově třetí v pořadí. První koncepci zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin zpracoval podnik krátce po svém vzniku a to na období 1994–1999; druhá koncepce platila pro léta 2000–2009.
Podnik nově posiluje roli Semenářského závodu Lesů ČR v Týništi nad Orlicí, jediného svého druhu u nás, který zajišťuje luštění a péči o semena lesních dřevin od sběru až po předosevní přípravu. Semenářský závod tuto službu poskytuje i ostatním vlastníkům lesa a školkařským provozům pěstujícím sazenice lesních dřevin, čímž významně přispívá k zajištění obnovy lesa v celé České republice.
Lesy ČR v rámci trvale udržitelného hospodaření v lesích využívají rovněž přirozené obnovy, kterou je zajištěna obnova přibližně 23 % všech obnovovaných ploch. Péče o geneticky cenné porosty je zajišťována prostřednictvím genových základen, ve kterých je přirozená obnova základní zásadou péče o jejich zachování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *