Lesy ČR se v církevních restitucích drží zákonů

Státní podnik Lesy České republiky v souvislosti s probíhajícím procesem církevních restitucí a některými aktuálními administrativními i mediálními podněty v záležitostech údajných neoprávněných těžeb v lesích dotčených církevními restitucemi reaguje následným prohlášením. Agrowebu ho poskytl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Lesy České republiky aktuálně v lesních porostech dotčených procesem církevních restitucí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi provádějí pouze a výhradně takové těžby, které jim výslovně ukládá platné znění zákona o lesích. Tedy těžby, kterými je nutné odstranit a zmírnit následky mimořádných a nepředvídatelných škod v lese způsobených letošními letními klimatickými jevy, případně výchovné zásahy prováděné v souladu s platnými lesními hospodářskými plány. Pěstební činnosti včetně vysazování nových stromků probíhají v roce 2013 na pozemcích dotčených církevními restitucemi v potřebném rozsahu tak, aby bylo o tyto lesy řádně pečováno.

Lesy České republiky postupují v otázkách církevních restitucí výhradně podle platných právních předpisů ČR, zejména podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), dále podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a též podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Lesy ČR uvedené právní předpisy striktně dodržují.“*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *