Letos konečně Sapard

„Snažíme se zachovat kontinuitu rozpočtu i pro příští rok s tím, že volné zdroje jsou alokovány do potravinářského průmyslu,“ navázal na projev ministra zemědělství jeho ekonomický náměstek Karel Venera. Jak poznamenal, došlo sice v rozpočtu na příští rok ke snížení zdrojů pro resort zhruba o jednu miliardu korun, zároveň je však nutné vzít v úvahu, že proběhla delimitace učňovských zařízení na kraje, což představuje částku 1,466 miliardy korun.

Zdánlivě na okraji kapitoly stojí podle náměstka Státní zemědělský intervenční fond a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Jak připomněl, jde však o významné fondy. Za bolestné považuje zejména snížení dotací ze státního rozpočtu pro SZIF. Zatímco v roce 2001 šlo ze státního rozpočtu do tohoto fondu 4,2 mld. Kč, v novém roce se předpokládá pokles na 2,93 mld. Kč. Venera vyzdvihl zejména úlohu tohoto fondu při regulaci trhu zvláště u mléka a potravinářské pšenice, což jsou komodity, které sehrávají v zemědělské produkci mimořádnou roli. I když jsou dotace ze státního rozpočtu pro SZIF v roce 2002 nižší než v roce 2001, je možné jeho potřeby u řepky a pšenice dofinancovat úvěrem. Samozřejmě ztráta z realizace takovýchto obchodů jde na vrub fondu. „Nicméně se domnívám, že schválený objem obratu fondu pro rok 2002 v rozsahu 7,5 mld. korun zabezpečuje možnosti regulace výroby mléka i obilovin,“ uvedl Venera.
Důležitý je podle náměstka také Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který má strategickou roli z hlediska investiční politiky a hraje důležitou úlohu v restrukturalizaci výroby. Venera připomněl, že v roce 2002 bude fungovat program Hygiena a bude otevřen nový program Zpracovatel, přičemž úkolem obou programů je podpora potravinářského průmyslu. Poznamenal také, že se předpokládá snížení úrokové míry a na tento fakt by měl reagovat i PGRLF.
Pokud jde o program Sapard, Venera podotkl, že tzv. bruselská akreditace příslušné agentury by měla proběhnout v prvním čtvrtletí nového roku. Tím se uvolní finanční prostředky, které by v roce 2002 měly z Bruselu činit 750 mil. korun, z ministerstva zemědělství 150 mil. korun a z ministerstva pro místní rozvoj 80 mil. korun. Venera dodal, že jeho resort je připraven zmíněnou částku podle možností zvýšit.
Z toho, co se v roce 2001 resortu nepodařilo dosáhnout, jmenoval náměstek zejména rozjetí programu Sapard a také vyřešení úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ). Připomněl, že otázka TOZ netíží pouze zemědělství, ale je to problém i ostatních resortů. Jeho řešení je tedy v rukou ministerstva financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *