Letošní rekordně rychlé žně jsou u konce

Tropické srpnové počasí posunulo letošní žně k závěru. Celkem bylo k 17 srpnu posekáno téměř 1,262 milionu, což v procentickém vyjádření přesahuje 96,8 procenta sklizených ploch. Aktuální výnos obilovin je stále velmi vysoký, a to 6,11 t/ha. Je sice nižší než vysoký výnos dosažený v loňském roce 2014 (6,2 t/ha), ale výrazně převyšuje výnosy obilovin, které byly zjištěny touto dobou v roce 2013. Ukončena je de facto i sklizeň řepky ozimé, ke zmíněnému datu bylo sklizeno 99,1 procenta ploch s průměrným hektarovým výnosem 3,51 tuny. Uvedlo to dnes ministerstvo zemědělství s tím, že takto rychlý postup žňových prací nebyl zaznamenán v posledních deseti letech.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy byla rychlost letošních žní dána dobrým počasím. „Pravda je, že je to pozitivní i hlediska nákladů na sklizeň. Nemusíte jezdit tam a zpátky, nemusíte sušit,“ řekl předseda o absenci deště. K sušení muselo podle něj přistupovat pouze několik zemědělců u řepky.

Regionální rozdíly sklizně již nejsou tak výrazné jako v předchozích týdnech, zaostávající kraje mají před sebou ještě jeden týden žní. Prakticky je sklizená celá Morava – ve Zlínském kraji je pod střechou obilí z 99,9 plochy, v Jihomoravském z 99,8 procenta. Největší zpoždění je patrné v Karlovarském kraji, kde je na poli ještě skoro čtvrtina úrody, dále pak v Královéhradeckém a v Plzeňském kraji. „V ostatní regionech Čech je sklizeno od 93,6 procenta do 99,9 procenta sklizňových ploch a žně jsou v závěru,“ uvedlo ministerstvo.
Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v předminulém týdnu s průměrným výnosem 5,52 t/ha, což je meziročně více o 0,02 t/ha. U nejvýznamnější obiloviny pšenice ozimé činí průměrný výnos 6,59 t/ha, což také znamená oproti loňsku nárůst. Ke konci se blíží i sklizeň jarního ječmene a jarní pšenice, kde zbývá ke sklizení přibližně desetina ploch.
Sklizeň je tak vyšší i než odhadoval podle červencových dat Český statistický úřad. Podle něj měli sedláci sklidit 7,592 milionu tun základního obilí a 1,208 milionu tun řepky. Celková produkce nyní činí podle ministerstva zemědělství 7,708 milionu tun obilí a 1,272 milionu tun řepky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *