Lhůta pro úhradu nákladů projektu je delší

Vzhledem k současné ekonomické situaci prodloužilo ministerstvo zemědělství lhůtu na realizaci projektů Programu rozvoje venkova. Prodloužená lhůta poskytne žadatelům větší manévrovací prostor k finančnímu řízení svého podniku a k možnému vyřešení zhoršeného cash flow, které by za nynějších podmínek ohrozilo dokončení řady projektů. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Lhůta realizace projektu, tedy lhůta, ve které musely být žadatelem uhrazeny veškeré náklady související s projektem, byla ve všech opatřeních Programu rozvoje venkova (kromě inovativních projektů) stanovena na osmnáct měsíců od data podpisu Dohody mezi žadatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem, platební agenturou.
„V dnešní ekonomicky napjaté době může být původní osmnáctiměsíční lhůta velmi obtížně splnitelná, zvlášť v případech, kdy se žadatelům zhoršují vlastní finanční toky k předfinancování projektů,“ vysvětlil ministr Gandalovič. “Proto jsem schválil změnu podmínek pro získání dotace a tato lhůta byla prodloužena o šest měsíců, tedy celkově dva roky.“
Prodloužení lhůty realizace projektu na 24 měsíců bude platit pro všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova, a to nejen pro žádosti, jež budou registrovány od příštího kola příjmu žádostí, ale i pro všechny projekty, které jsou již v současné době realizovány.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *