Mají se zrušit sankce u kvót?

V závěru roku podali poslanci ODS stížnost k Ústavnímu soudu proti některým ustanovením zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a vládního nařízení k cukerním kvótám. Napadaná ustanovení totiž shledávají jako protiústavní a míní, že jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ve stížnosti požadují zrušení sankcí, které je fond podle zákona oprávněn udělovat při nedodržování systému kvót.

PRO: Miloslav Kučera, stínový ministr ODS
Ve stížnosti, kterou jsme podali Ústavnímu soudu, se v podstatě stavíme proti sankcím u kvót jako takovým. Nejde tedy jen o cukr, kde usilujeme o zrušení některých ustanovení vládního nařízení, ale i o mléko. Pokud nám dá soud zapravdu a zruší paragraf 13 zákona o SZIF vztahující se k sankcím, došlo by k zeslabení celého institutu kvót. V této etapě transformace našeho zemědělství před vstupem do EU bych to považoval za opravdu potřebné.
Zákon o SZIF stanoví, že systém produkčních kvót umožní novým subjektům rovný přístup na trh, ale to se nedodrželo. U cukrovarů došlo k absurdní situaci a ministr Fencl se zachoval protiprávně, když podlehl nátlaku zahraničních cukrovarnických firem, které tu ovládají trh. Skupina tzv. strategických výrobců cukru je zvýhodněna, kdežto ostatním je přístup na trh ztížen, ba přímo uzavřen. Zákon sice výslovně nezakazuje výrobu kvótované komodity, ale výroba bez přidělené kvóty je postihována takovým způsobem, že je fakticky znemožněna. Vyrobená komodita se totiž stane pro svou vysokou cenu v důsledku sankce, která činí 115 procent minimální nebo regulované ceny za každou jednotku produkce nad kvótu, neprodejná. Jde tedy nepochybně o omezení ústavou zaručeného práva podnikat, práva záruky rovných podmínek pro všechny bez rozdílu.

PROTI: Jan Höck, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
Tato ústavní stížnost je velmi čerstvá záležitost, kterou nyní zkoumáme a připravujeme kompletní právní rozbor. Je tedy předčasné podrobně komentovat poslanecký návrh na zrušení některých ustanovení zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a části nařízení vlády ke stanovení produkčních kvót cukru. Mohu ale říci, že zmíněný zákon byl vypracován dobře ze strany fondu a ministerstva zemědělství, které bylo jeho předkladatelem. Ovšem v průběhu projednávání předlohy v Poslanecké sněmovně se do zákona dostala řada nových věcí, které nyní v souvislosti se stížností také prověřujeme. Věříme, že zákon i vládní nařízení u Ústavního soudu obhájíme. Ostatně, už se to podařilo u kvót na mléko. V zákonných ustanoveních jsme se nikde neodchylovali od věcí, které jsou běžně praktikovány v Evropské unii.
Poslanci napadají v ústavní stížnosti sankce, ale ty musí být, jinak nemáme možnost někoho donutit, aby systém kvót dodržoval. V momentě, kdy zjistíme, že se něco neplní, budou sankce uplatňovány. Zatím jsme k nim nemuseli přikročit. Jen u jednoho cukrovaru, který neposkytoval požadované údaje, jsme už vyhrožovali sankcí, ale poté se vše srovnalo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *