MIliardy z Bruselu na životní prostředí

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Andreje Mudray získala Česká republika za první rok po svém vstupu do Evropské unie na ekologii 7,4 miliardy korun. Jak ředitel uvedl, celkem bylo schváleno 74 projektů pro zlepšení životního prostředí za deset miliard korun. Pro Kohezní fond (Fond soudržnosti) přijal Brusel deset projektů za 7,2 miliardy korun.

Z toho podpora z EU činí 5,4 mld. korun. V operačním programu Infrastruktura schválila unie 64 projektů za 2,8 mld. Kč, přičemž z této částky zaplatí Evropský fond pro regionální rozvoj dvě miliardy korun. Zbytek peněz museli
investoři získat jinde, některým přispěl SFŽP.
Zatímco do programu Infrastruktura se mohou přihlásit i menší projekty, na podporu z Kohezního fondu mají nárok jen velké záměry s rozpočtem nad 300 milionů korun. Šanci maí tedy hlavně velká města nebo sdružení měst a obcí. Žádosti na čerpání peněz z Kohezního fondu přijímá SFŽP během
celého roku. SFŽP přispívá na projektovou dokumentaci i na realizaci projektu.
Projekty do programu Infrastruktura jsou menší. Týkají se ochrany vod, ovzduší, přírody, sanací starých ekologických zátěží a nakládání s odpady. Projekty do tohoto operačního programu mohou zájemci podávat na SFŽP, ale pouze ve vyhlášených termínech. Na projekty fond přispívá formou nenávratné dotace ve výši maximálně deseti procent nákladů, poskytuje ale půjčky s nízkými úroky. Fond také žadatelům radí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *