Ministerstvo financí školili Irové

Po 26 měsících byl dnes úspěšně zakončen twinningový projekt v hodnotě 1 milionu eur (32 milionů Kč) financovaný evropským programem Phare, při němž spolupracovala ministerstva financí České republiky a Irska. V rámci projektu irská strana předala zkušenosti a know-how čtyřem odborům českého ministerstva financí, které mají na starosti finance z evropských fondů. Francouzské Ministerstvo hospodářství, financí a průmyslu se na projektu podílelo jako pověřený partner.

Do projektu byly zapojeny čtyři odbory Ministerstva Financí ČR, a to odbor Národního fondu (zodpovědný mimo jiné za finanční toky v rámci Strukturálního fondu a Fondu soudržnosti); Centrum zahraniční pomoci (které se podílelo na správě prostředků z předvstupních fondů); Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (která zajišťuje jednotný a striktní přístup ke kontrole využívání fondů EU); a odbor zodpovědný za „vlastní zdroje“ (daně vybrané v ČR jménem EU). V rámci projektu bylo vyškoleno přes 600 úředníků ministerstva v příslušných oblastech evropských předpisů a nařízení. Celkem 56 zaměstnanců ministerstva a jím řízených organizací spolupracovalo s irskými partnery v Dublinu. Kromě toho dnes 13 pracovníků Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu obdrží auditorské certifikáty na základě absolvování intenzivního kurzu finanční kontroly a interního auditu pořádaného irským Institutem veřejné správy v Praze. Programy technické asistence Phare v hodnotě 0,7 milionu eur (22 milionů Kč) zajistily dodatečnou podporu projektu, zejména v oblasti přezkoumání shody s předpisy EU.
Irský velvyslanec v České republice Joseph Hayes poznamenal: „O Irsku je známo, že si vede v EU velmi dobře. Jsem rád, že je naše země ochotná sdílet zkušenosti s novými členskými zeměmi. Menší země jsou minimálně stejně úspěšné jako ty větší a nemusí docházet k žádné ztrátě národní identity. Ve skutečnosti se děje pravý opak a EU je skutečně svazkem rovnocenných partnerů.“
Ing. Eduard Janota, první náměstek ministra financí poznamenal, že twinningový projekt měl pozitivní odezvu a podporu mezi zúčastněnými jak z irské, tak české strany. „Projekt významnou měrou přispěl ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců Ministerstva financí. Můžeme s jistou dávkou sebedůvěry tvrdit, že je nyní po vstupu do Evropské unie ministerstvo připraveno plnit závazky plynoucí z evropské legislativy. Ale ještě není zdaleka vše hotovo. Byly položeny solidní základy, ale je nutný systematický postup vpřed (ruku v ruce s ostatními členskými zeměmi), abychom dokázali bezezbytku naplňovat zákonné požadavky.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *