Ministr chce narovnat vztahy k půdě

Ministerstvo zemědělství ČR chce předložit ke schválení zákon, který by umožnil navrácení majetku v hodnotě dvanácti miliard korun všem, kteří mají své právoplatné podíly v tranformovaných zemědělských podnicích. Hodlá se také snažit o to, aby byl dokončen prodej státní půdy a vyřešena problematika restitučních náhrad a přídělů. Všechny nároky by se měly vypořádát nejpozději v roce 2011. Tyto záměry z přichystané reformy zemědělské politiky představil ministr zemědělství Petr Gandalovič na včerejším setkání s novináři v Radonicích u Prahy.

Více než dva miliony občanů České republiky vlastní zemědělsky využívané pozemky. Jen nepatrný zlomek této skupiny na svojí půdě hospodaří. Všechny ostatní spojuje společný problém – jejich pozemek je nepřístupný, leží uprostřed zceleného lánu, staré cesty zmizely. Pozemky nemají v krajině své historické hranice. To všechno brání tomu, aby vlastník mohl se svým majetkem svobodně nakládat. Nájemní vztahy se zemědělci nejsou vždy rovnoprávné. Kolektivizace po roce 1948 zmrzačila tvář venkova i vztahy mezi jeho obyvateli. „Podporujeme urychlení pozemkových úprav. Chceme vrátit krajině co do ní patří – obnovit staré cesty s alejemi, vrátit vodu do jejich přirozených toků, obnovit malé rybníky. Ukázat vlastníkům jejich kus země. Přístupnou, živou krajinu a narovnání práv vlastníků půdy vnímáme jako základ pro rozvoj venkova. Posilujeme roli Pozemkových úřadů ve všech regionech a na centrální úrovni. Ukázalo se, že sloučení se zemědělskými agenturami, které proběhlo v minulosti, zpomalilo jejich práci a nebylo funkční. Naším úkolem je využít stoprocentně finanční zdroje ve výši dvou miliard ročně, které průběžně navyšujeme, na co nejrychlejší pozemkové úpravy,“ uvádí se v materiálu Reforma zemdělské politiky, který zaslalo ministerstvo zemědělství.
Osmnáct let po revoluci je stále více než 100 000 oprávněných osob, které mají své právoplatné podíly v transformovaných zemědělských podnicích. „Máme připravený zákon, který majetek v hodnotě dvanácti miliard korun pomůže vrátit těm, kteří do bývalých družstev – většinou nedobrovolně – odevzdali majetek nebo v něm po dlouhá léta pracovali. Nedokážeme a nechceme se smířit s tím, že se mnozí z našich starých spoluobčanů dosud nedočkali spravedlivého vyrovnání a odcházejí z tohoto světa s pocitem nenapravených křivd. Zasadíme se o dokončení prodeje státní půdy, vyřešení problematiky restitučních náhrad a přídělů. Ve správě Pozemkového fondu ČR stále zůstává 350 tisíc ha zemědělské půdy. Vytváříme rovné a průhledné podmínky soutěže pro její prodej uživatelům a intenzivně pracujeme na dokončení restitucí. Vše směřujeme k tomu, aby v roce 2011 bylo vše uzavřeno a Pozemkový fond, 22 let po pádu komunistického režimu, dokončil vypořádání všech nároků, přislíbilo v dokumentu minsiterstvo zemdělství.
K narovnání vlastnických vztahů k půdě si minsiterstvo zemědělství stanovilo několik cílů:
• obnovit historické hranice pozemků tak, abychom jejich právoplatným vlastníkům s nimi umožnili svobodně a odpovědně nakládat. Chceme narovnat vztah vlastníků a uživatelů pozemků a zvýšit prestiž vlastnictví jako takového.
• obnovit staré cesty s alejemi, vrátit vodu do přirozených toků, obnovit malé rybníky. Obnovení přístupu k půdě vnímáme jako základní předpoklad rozvoje venkova.
• prosadit zákon, který umožní navrácení majetku v hodnotě 12 miliard korun všem, kteří mají své právoplatné podíly v transformovaných zemědělských podnicích.
• spravedlivé vypořádání státu s těmi, kdo často nedobrovolně odevzdali svůj majetek někdejšímu družstvu a nyní už 18 let čekají na spravedlnost.
• dokončit vypořádání všech nároků v roce 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *