Ministři nedošli zatím ke shodě

Zdravotní kontrolu společné zemědělské politiky (SZP) měla opět kromě jiného na programu rada ministrů zemědělství členských států Evropské unie, která v polovině července proběhla v Bruselu. Debata se točila hlavně kolem čtyř bodů, a to modulace, mechanismů pro řízení trhu, mléčných kvót a cross compliance (křížové shody).

V otázce modulace, která přesunuje finanční prostředky z podpory zemědělství (tzv. prvního pilíře SZP) do podpory rozvoje venkova (druhý pilíř SZP), stále nedošlo k dohodě. Některé členské státy nadále pokládají první pilíř za prioritní a požadují, aby zůstal silný. Jiné zase chtějí, aby se hledaly jiné možnosti financování. Další požadují více peněz pro druhý pilíř, který považují za důležitý pro schopnost venkova i zemědělství reagovat na nové příležitosti. udržet silný první pilíř, zatímco další pokládají druhý pilíř za základnu pro nové výzvy.
Jednotný názor nepanuje ani v oblasti mléčných kvót. Princip hladkého přistání s fázováním přechodu na období bez mléčných kvót většina delegací přijala. Některým se však nelíbí předpokládané každoroční navyšování kvót pouze o jedno procento. Stejně tak není jednotný ani názor na návrh, aby do konce června 2011 Evropská komise podala zprávu o vývoji situace a na jejím základě se zvážily další kroky. Zatímco někteří ministři tento záměr vítají, jiní se domnívají, že je třeba o tom, jakým způsobem se mají kvóty do roku 2015 vyvíjet, rozhodnout hned.
Zjednodušení pravidel cross compliance přivítali všichni ministři a doufají, že se v něm bude i nadále pokračovat tak. Hodně delegací se domnívá, že základem by měla být dobrá zemědělská a environmentální praxe (GAEP), která by měla brát v úvahu situaci v jednotlivých členských státech.
Brusel by chtěl v tyto otázky stejně jako výsledek a dopady zdravotní kontroly uzavřít letos v listopadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *