Ministryně Rut Bízková bilancovala

Rut Bízková byla jmenována ministryní životního prostředí po demisi ministra Jana Dusíka dne 15. dubna a úřednická vláda Jana Fischera podala demisi do rukou prezidenta Václava Klause dne 25. června. Do jmenování nové vlády vládnou ministři v demisi.

Pro tři měsíce ve funkci si ministryně životního prostředí Rut Bízková jako svoje priority zvolila témata, která s ohledem na svůj krátký mandát ve vládě považovala za reálně splnitelná, šlo zejména o následující krátkodobé a střednědobé priority:

1. Zlepšení kvality ovzduší v Moravsko-slezském kraji
2. Rozšíření programu Zelená úsporám
3. Zelené nakupování
4. Stabilizace situace v NP Šumava
5. Dobrovolné nástroje
6. Zefektivnění a zprůhlednění čerpání finančních prostředků z OP ŽP

„Prvním krokem bylo schválení „Zprávy o řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravsko-slezském kraji“ v dubnu na jednání vlády. Tím se spolupráce a zadávání úkolů dostalo na úroveň vyšší než resortní a vznikla možnost pro funkční meziresortní zásahy trvalejšího charakteru,“ říká o první ze svých priorit ministryně Bízková. „Kromě finančních prostředků na bonifikované žádosti pro MSK ze Švýcarských fondů a Operačního programu Životní prostředí, jednáme i s podniky a krajem o dalších možných úpravách snižování emisí z výroby a úpravách legislativy.“
„Dojednání nových prodejů emisních kreditů a podpis dodatku smlouvy s japonskou stranou (Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií – NEDO) umožnilo rozšířit Program Zelená úsporám i na veřejné budovy, po úpravě Směrnice o poskytování prostředků v rámci programu byla vyhlášena pro veřejné budovy výzva a od 19. července bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat žádosti. V programu je nyní k dispozici 20 miliard korun, z toho jsme 4 miliardy korun vyčlenili právě na zateplení veřejných budov,“ hodnotí stav další z priorit ministryně Bízková. 
„Od 1. listopadu letošního roku bude státní správa nejvíce obměňované investice – kancelářskou techniku a kancelářský nábytek – nakupovat podle environmentálních kritérií při zadávání veřejných zakázek, orgány samosprávy mohou její příklad převzít jako doporučující také. Na speciální webové stránce www.zelenenakupovani.cz mají všichni k dispozici informace a návody, jak postupovat včetně fóra pro výměnu zkušeností. Věřím, že další kategorie výrobků pro Zelené nakupování budou brzy následovat,“ představuje další z priorit ministryně Bízková.
„Na Šumavě jsem několikrát byla osobně a dohody o jednotlivých tématech – jak o novém návštěvním řádu, tak i o stanovení protikůrovcového postupu, si velice vážím. Podařilo se připravit projekt „Bezpečná Šumava“ a podepsat dohodu o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, což významně přispívá k nastartování udržitelného rozvoje Šumavy“ konstatuje ministryně Bízková o čtvrté ze svých priorit.
„Dobrovolné nástroje jsou motivací pro spolupráci. Program partnerství Zelená úsporám i podpis Charty kvality ČR budou dávat impulsy výrobě pro vytváření takových produktů, které šetří peněženky zákazníků i životní prostředí. Dobrovolná dohoda Stop prach, která ukazuje v Ústeckém kraji možnosti spolupráce samosprávy, obyvatel i podnikatelů pro zlepšení ovzduší, je dobrým příkladem i pro další regiony naší republiky,“ popisuje pátou prioritu ministryně Bízková.
„Pro zvýšení transparentnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí došlo k úpravě váhy jednotlivých kritérií tak, aby celkově byl posílen význam ceny veřejných zakázek a tím i efektivita čerpání dotací, nově cena představuje 80% hodnotících kritérií. Upravena byla také další hodnotící kritéria tak, aby byly v co největší míře eliminovány možnosti pro vznik korupčního jednání,“ přibližuje hlavní přínos své šesté priority ministryně Bízková.
„Některá témata přišla nečekaně – jednalo se například o povodňové situace v Moravsko-slezském a Zlínském kraji, které vyžadovaly okamžitý zásah a pomoc lidem v nouzi. Ministerstvo i fond nabídly finanční pomoc krajům postiženým povodněmi – dvěma mimořádnými výzvami na opatření pro optimalizaci vodního režimu v krajině, omezování rizika povodní, prevenci sesuvů půdy a dále také možnost odkladu splácení půjček či bezúročné půjčky na opravu poničené vodohospodářské infrastruktury,“ říká ministryně Bízková.
„Podpis pod Chartou národních geoparků je přínosem pro oblast Českého ráje a část Karlovarského kraje a umožní rozšířit odbornou i turistickou atraktivitu těchto území,“ zakončuje hodnocení ministryně Bízková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *