Mladí agrárníci jednali s ministrem

Zástupci Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA ČR) se sešli s ministrem zemědělství ČR Petrem Gandalovičem. Hlavním tématem jednání byla podpora mladých začínajících zemědělců v návaznosti na program Předčasné ukončení zemědělské činnosti, který motivuje starší farmáře k předání svých farem jejich mladším nástupcům. Informoval o tom Jaroslav Trávníček ze Společnosti mladých agrárníků ČR.

Ministr Gandalovič souhlasí s názorem SMA ČR, že mládí na venkově je třeba podporovat, zejména s ohledem na aktuální zájem mladých lidí o podpory na rozjezd jejich zemědělského podnikání, řekl Trávníček. Společnost mladých agrárníků ČR ministrovi přednesla požadavek na zvýšení finančních zdrojů pro podpůrný program na letošní rok ve výši 235 milionů korun o dalších 200 milionů korun. „Tím by na startovací dotaci dosáhly alespoň dvě třetiny z celkového počtu žadatelů,“ uvedl prezident SMA ČR Pavel Moulis. Připomíná, že při finančním posílení programu by se zachoval záměr nepodporovat nekvalitní projekty a zároveň by se podařilo šéfovi resortu zvrátit nelichotivý fakt klesajícího podílu mladých zemědělských podnikatelů a manažerů. „Ministr Gandalovič vyjádřil podporu našim požadavkům a pokusí se nalézt další zdroje,“ sdělil Moulis.
Společnost mladých agrárníků ČR v této souvislosti požaduje podle Trávníčka provázat podporu pro zahájení činnosti mladých zemědělců s programem Předčasné ukončení zemědělské činnosti, aby logicky a přirozeně mladí farmáři začínali hospodařit na farmách převzatých od svých starších kolegů.
Následně SMA ČR jednala s předsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jiřím Papežem o převoditelnosti předkupních práv na státní půdu v rámci převodu farem v programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti. „Dlouhodobá spolupráce naší organizace s předsedou výboru má další konkrétní výsledek v podobě podpory návrhu novely zákona o Pozemkovém fondu, který by měl již tuto problematiku reflektovat,“ ocenil Moulis. V současné době nemá nabyvatel předkupní právo na státní půdu, kterou převzal při převodu farmy, a tím v řadě případů zcela znejistí budoucnost svého podnikání, jelikož jde o nezbytný výrobní prostředek v zemědělství.
SMA ČR pozitivně hodnotí přistup ministra a předsedy zemědělského výboru k řešení otázek, důležitých pro mladé zemědělce.
Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců
Celková výše podpory pro jednoho žadatele je 40 000 eur, maximálně však 1 100 000 Kč (s ohledem na aktuální kurs eura vůči koruně). V loňském roce bylo celkově zaregistrováno 430 žadatelů o tuto podporu, podpořeno bylo 204 žadatelů úhrnnou částkou 223 392 000 Kč. V letošním roce je zaregistrováno 590 žadatelů.
Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců je součástí Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Jedná se o jednorázovou nenávratnou dotaci, která má za cíl podpořit vznik nových mladých farmářů do 40 let. Součástí podmínek je i určitá doba udržitelnosti žadatelova podnikání. Vzhledem k charakteru podpory a rozsahu možných výdajů, které je možno pořídit, se jedná o velmi efektivní nástroj mající za cíl změnu věkové struktury na českých farmách.
Opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Cílem opatření je ukončení zemědělské činnosti farmářů starších 55 let a převod jejich farem na tzv. nabyvatele, tedy zemědělské podnikatele do 40 let. Důsledkem toho dochází ze změně věkové struktury v českém zemědělství a k jisté sociální stabilizaci starších farmářů, jakožto rizikové sociální skupiny. Dalším efektem je centralizování farem do rukou mladý zemědělských podnikatelů ochotných více a pružněji reagovat na měnící se podmínky trhu uzpůsobením svých výrobních zaměření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *