Mléčné kvóty u soudu

Ústavní soud se bude dnes zabývat návrhem na zrušení vládního nařízení o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005. Ten podala Asociace soukromého zemědělství letos v lednu s tím, že kvóty narušují svobodný trh s mlékem. Informovalo o tom tiskového MZe.

Navrhovatelé podle Felčárka napadají hlavně vztah systému k právům zaručeným Listinou základních práv a svobod, sankce za překročení kvóty a minimální cenu, která údajně narušuje svobodný trh s mlékem. Dále kritizují slučitelnost tržního pořádku mléka s právem EU, prvotní rozdělení kvót a nezohlednění výpadku v produkci z objektivních důvodů. Ministerstvo naopak soudí, že tržní pořádek neomezuje vlastnické právo, právo disponovat s majetkem (kvótami) ani právo podnikat. Sankce jsou podle resortu nezbytným prvkem pro funkčnost celého systému a navíc existuje možnost zvyšovat individuální kvótu.
K výtkám vůči minimální ceně MZe uvádí, že toto opatření nebrání zvyšování stanovených výrobních objemů nebo vstupu nových producentů a funguje jako záchranná síť.
MZe dále oponuje, že systém přímo vychází z evropské
legislativy a výpočet výše kvóty byl pro všechny subjekty stejný.
Každý zájemce přitom podle resortu dostal objem odpovídající 106 procentům výroby loňského roku a žádat mohl i ten, kdo od 1. ledna do 31. prosince 2000 přerušil dodávku na více než 30 dní z důvodů objektivních i subjektivních.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *