Může startovat projekt na podporu místních Agend 21

První projekt, financovaný v oblasti environmentálního vzdělávání z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) [1], může začít. Rozhodnutí o přidělení dotace dnes v Litoměřicích slavnostně podepsali za úspěšného žadatele, Národní síť zdravých měst ČR (NSZM), její předseda a starosta Vsetína Jiří Čunek a za administrátora grantového schématu (MŽP) ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.

Díky dvouletému projektu „Sít měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje“ vznikne podle ředitele kanceláře NSZM Petra Švece „například jedinečný informační systém, ve kterém každý bude moci příklady dobré praxe v oblasti místního udržitelného rozvoje z našich měst.“ Tato inspirace bude použitelná pro starosty i obyvatele ostatních měst. Informace budou uspořádány do různých oblastí, např. životní prostředí, doprava, aktivity úřadů, vzdělávání, volný čas aj. Hlavními partnery NSZM při realizaci projektu budou města Litoměřice, Vsetín a Hodonín.
Projekt rovněž podpoří další rozvoj sítě místních Agend 21 (MA21) [2] – měst, obcí a regionů, které uplatňují udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti. Projekt podpoří také velký počet vzdělávacích a osvětových akcí pro úřady, neziskové organizace, podnikatele i širokou veřejnost na území celé ČR. Radnice Zdravých měst, které místní Agendy 21 již úspěšně realizují, budou své zkušenosti předávat dále. Mezi takové patří i partnerská města projektu – Litoměřice, Vsetín a Hodonín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *