Na hradecké burze klesají ceny

Na Obchodní burze Hradec Králové bude tento rok vedle termínového trhu by fungoval trh promptní. První letošní obchodování přineslo pokles cen. Cena poprávky po řepce se od minula mírně snížila na 7600 Kč/tunu, podobně jako u krmné pšenice, ktará klesla na 99,4 % původní hodnoty na cenu 3200 Kč/t. Výrazně se snížila cena ¨poptávky po jatečných vepřích, a to na 36700 Kč/t

Jak bylo avizováno burzovní komora rozhodla o realizaci nastavení termínového trhu na jednotlivých trzích, na kterých se na naší burze obchoduje a to olejniny (jmenovitě semeno řepky), obiloviny, maso, brambory pro rok 2002. Kurzy termínového trhu by byly stanoveny na základě na burze uzavřených termínových obchodů a to klouzavě na jeden rok dopředu. Tyto kurzy by potom byly vodítkem a měřítkem pro obchody uzavírané na volném i organizovaném trhu.

Vedle termínového trhu by fungoval trh promptní kde by se na burze uzavíraly podle aktuálních podmínek promptní obchody. Promptní trh je ovlivněn celou řadou faktorů především klimatických a veterinárních. Tyto dva trhy fungují vedle sebe a umožňují krytí ztrát z pohybu kurzů hedžingem. Jednotlivé typy obchodů se na burzách kombinují a zemědělským subjektům to umožňuje hedžing neboli krytí jejich rizik z pohybu cen zemědělských komodit jak na straně prvovýroby, tak na straně zpracovatelů.

Fungující burzovní trh však mohou vytvořit pouze účastníci burzovních obchodů uzavíráním příslušných burzovních obchodů a regulátoři trhu jako je SZIF. Z pohledu času je nezbytné vytvořit tento trh v průběhu I. čtvrtletí příštího roku, tak mohl trh fungovat už pro příští rok.

Trh s olejninami

Na trhu s olejninami se úroveň poptávky po řepce pohybuje ve výši 400 kontraktů tj. 40000 tun. Na obchodním dnu 9.1.02 byla registrována vážená cena poptávky ve výši 7.600 Kč/tunu. To je proti minulému burzovnímu shromáždění mírné snížení na 99% Státní zemědělský intervenční fond intervenoval na tomto trhu a kótoval cenu registrované poptávky ve výši 7.600 Kč/t s termínem plnění na květen a červen 2002
Cena poptávky po řepce od poloviny srpna udržuje výši 7300 až 7400 Kč/t a v lednu letošního roku začíná klesat.

Trh s obilovinami

Na burze byla registrována jak poptávka po krmné pšenici v objemu 22 kontraktů tj. 1100 t. za cenu 3200 Kč/t s termínem dodání v únoru 2002. Cena registrované poptávky se oproti minulému burzovnímu shromáždění snížila na 99,4 %.
Objem registrované nabídky a poptávky zůstává na stejné úrovni.

Trh s masem

Na burze byla registrována poptávka po jatečních vepřích ve výši 12 kontraktu tj. 960 ks za registrovanou cenu poptávky 36700 Kč/t s termínem plnění leden 2002. Cena poptávky se proti minulému burzovnímu shromáždění výrazně snížila na 94,4%. Byla registrována nabídka jatečních vepřů ve výši 10 kontraktu tj. 800 ks za registrovanou cenu poptávky 39000 Kč/t s termínem plnění leden 2002. Cena nabídky se proti minulému burzovnímu shromáždění také výrazně snížila na 95,1%. Rozdíl mezi cenou registrované nabídky a poptávky je 2000 Kč/t.
Je patrná stabilizace v objemu registrované nabídky a poptávky a neustálý pokles ceny registrované nabídky a poptávky. Rozdíl mezi cenou poptávky a nabídky je u náběhu trhu obvyklý, kdy se na dalších burzovních shromážděních ceny registrované nabídky a poptávky postupně srovnávají až se protnou a je uzavřen burzovní obchod.

Burza zavedla zabezpečený způsob komunikace, což nyní umožňuje odesílání návrhů kupních smluv a dispozic k nim elektronickou cestou přímo na svou e-mailovou adresu a podle burzovních pravidel toto burza považuje jako kdyby byl návrh podepsán oprávněnou osobou. Návrhy bude možno odesílat i v průběhu burzovního shromáždění a účastník může ihned reagovat na vývoj kurzů. Všem evidovaným účastníkům odešle burza vnitřní předpis k užívání zabezpečené elektronické komunikace.

Pro informaci uvádíme časový harmonogram obchodování na naší burze:

 každou středu od 15.00 hod. v obchodním místě Litoměřice se obchoduje na trhu s bramborami, zeleninou a ovocem,
 každou středu od 10.00 hod. se v obchodním místě Praha se obchoduje na trhu s olejninami, obilovinami a luštěninami a po otevření trhu i masem.

Podrobnější informace o burze a adresách obchodních míst jsou na naší stránce www.obhk.cz.

Na svém zasedaní dne 27.9.2001 novelizovala burzovní komora burzovní pravidla. V souvislostí se změnou burzovních pravidel byly novelizovány formuláře. Tímto upozorňujeme účastníky trhů, zmocněnce a dohodce o nutnosti používat nové formuláře. Nové formuláře jsou k dispozici na naší stránce www.obhk.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *