Na sněmu Komory veterinárních lékařů to nejiskřilo

Jubilejního Desátého sněmu Komory veterinárních lékařů konaného v sobotu 27. 10. v Praze se zúčastnil též Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, a hned v úvodu rozptýlil některé možné úvahy o přetrvávajícím neladu: „Jsem přesvědčen, že v poslední době mizí určitá vzájemná nedůvěra mezi soukromými a státními veterinárními lékaři a jsem připraven učinit vše pro to, aby její případné zbytky byly vzájemným otevřeným přístupem odstraněny.“

Josef Holejšovský vyslovil též názor, který zastává i část členů KVL, že by komora měla sdružovat, zřejmě v sekcích, všechny veterinární lékaře a to jak praktické, tj. soukromé, tak státní i ty z výzkumu a školství. Je samozřejmě jasné, že by šlo delší proces.
Na přípravě novelizace veterinární legislativy se též jako poradní orgán KVL podílí. Státní veterinární správa pak do budoucna počítá s možností nově legislativně upravit postup při vstupu veterinárních lékařů do profese tak, že se registrace soukromých veterinářů stane nezávislou na orgánech státní správy a bude spadat do kompetence Komory veterinárních lékařů.
Josef Holejšovský se také shodl s Jiřím Krabičkou, dosavadním prezidentem KVL, kterému nyní končí funkční období, v tom, že je potřeba usilovat společně o dokonalou evidenci všech úkonů, včetně zdravotních potvrzení pro přesun a například i kontrol tuberkulinací. Ve zprávách z inspekcí z Bruselu se s takovýmito výhradami setkáváme.
Snad jediným vážnějším problémem, který se týká „soužití“ Komory veterinárních lékařů a Státní veterinární správy je tzv. státní zakázka, což jsou ze zákona povinné veterinární úkony hrazené státem. Účastníci sněmu uložili nově zvolenému šestnáctičlennému představenstvu, aby zahájilo s veterinární správou jednání o „reálné a konkrétní podobě“ této zakázky. K požadavku na zvýšení částky určené na tyto účely Josef Holejšovský řekl, že požádá oficiálně Ministerstvo zemědělství o navýšení, jinak není možné zodpovědně vyšší objem prostředků přislíbit.
Zároveň také Josef Holejšovský poděkoval dosavadnímu prezidentovi Jiřímu Krabičkovi za korektní spolupráci a vyjádřil naději, že s novými představiteli i prezidentem, který bude zvolen 7. listopadu, bude spolupráce minimálně tak dobrá jako dosud.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *