Na Třebíčsku proti povodním

Mlýnský potok v obci Vladislav, okresu Třebíč, na Vysočině se v posledních letech vyléval ze svých břehů a způsoboval povodňové stavy. Lesy ĆR v těchto dnech dokončily kolem něj důležitá protipovodňová opatření. Realizovanými úpravami v délce více než půl kilometru se podařilo zvýšit kapacitu průtoku vody korytem Mlýnského potoka z původní dvouleté na dnešní padesátiletou vodu, sdělil mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Stavební práce v předmětném úseku spočívaly v rozšíření koryta vodního toku a vybudování levobřežní opěrné zdi. Pravý břeh zpevnila kamenná dlažba zasazená do betonu s následným vysvahováním a osetím travou. Dno jsme vyskládali kamennou rovnaninou a zajistili přeložení stávajících inženýrských sítí,“ popisuje průběh stavebních úprav Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků Lesů ČR-oblast povodí Dyje, která celou akci organizačně zajišťovala.
Do protipovodňového opatření v Mlýnském potoce Lesy ČR investovaly téměř třináct milionů korun.
Mlýnský potok se nachází v západní a severozápadní části území, v působnosti organizační Správy toků Lesy ČR, oblast povodí Dyje, v kopcovitém terénu Českomoravské vrchoviny. Tato oblast se vyznačuje vysokým podílem lesů a velmi členitým terénem s kopcovitou krajinou, jež přechází do hlubokých údolí. Tamní vodní toky ve správě Lesů ČR jsou převážně bystřinného charakteru a při letních bouřkách nebo náhlém tání sněhu musí nárazově odvést značné množství vody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *