Na většinu mladých se podpora nedostane

Mladí lidé chtějí podnikat v zemědělství a žít na venkově. Potvrzuje to jejich odezva na podpůrný Program rozvoje venkova, opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který jim pomáhá v začátcích podnikání. Vyčleněné finanční zdroje však zdaleka nemohou uspokojit všechny zájemce o startovací dotace, upozornil Jaroslav Trávníček ze Společnosti mladých agrárníků ČR.

Společnost mladých agrárníků ČR (SMA) už při přípravě nového dotačního programu v loňském roce správně předpokládala, že zájem o startovací podporu bude značný. Počet žadatelů ve druhém kole příjmu žádostí, které proběhlo letos v březnu, však předčil všechna očekávání. Přihlásilo se 590 žadatelů a vzhledem k vyčleněnému objemu financí se na řadu z nich nedostane.
„Už v minulém roce byl zájem o podporu dvojnásobný, než kolik mohlo být uspokojeno žadatelů. Chceme proto přesvědčit ministra zemědělství Petra Gandaloviče, proč je důležité posílit objem peněz pro tento dotační program,“ uvedl prezident SMA Pavel Moulis. O této otázce chce s ministrem zemědělství jednat při setkání ve středu 23. dubna.
Prezident SMA v této souvislosti připomíná cíl, k němuž se přihlásilo ministerstvo zemědělství v prioritách své zemědělské politiky: „Chceme usnadnit nové generaci zemědělců vstup do podnikatelského prostoru a rozvíjet potenciál podniků na bázi rodinných farem.“ Ministr Petr Gandalovič společně s premiérem Mirkem Topolánkem představili priority agrární politiky letošního 10. dubna na Němcově farmě v Radonicích.
Jak uvedl prezident Společnosti mladých agrárníků ČR Ing. Pavel Moulis, „Podpora mladých zmíněným dotačním titulem není jen prostou investicí do výrobních prostředků zemědělce, ale tento dotační impuls má i mnohé další multiplikační efekty. S ohledem na charakter zemědělského podnikání dochází ke stabilizaci obyvatel na venkově a zabránění jejich odchodu do měst, dále k možnostem dalšího rozvoje – i nezemědělských – aktivit. To celé tedy s sebou přináší potencionální možnost dalšího rozvoje podnikání a služeb v tak ekonomicky a sociálně ohroženém prostředí, který venkov dnes bezesporu je.“
Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců je součástí Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Jde o jednorázovou nenávratnou dotaci, která má za cíl podpořit vznik nových farem vlastněných mladými farmáři do 40-ti let. Součástí podmínek je i určitá doba udržitelnosti žadatelova podnikání. Vzhledem k charakteru podpory a rozsahu možných výdajů, které je možné s podporou pořídit, se jedná o velmi efektivní nástroj s cílem změnit věkovou strukturu na českých farmách.
Opatření I.3.2.
Celková výše podpory pro jednoho žadatele je 40 00 eur, maximálně však 1 100 000 Kč (s ohledem na aktuální kurz eura vůči koruně ) . V loňském roce bylo celkově zaregistrováno 430 žadatelů o tuto podporu, podpořeno bylo 204 žadatelů úhrnnou částkou 223 392 000 Kč. V letošním roce je zaregistrováno 590 žadatelů. Částka určená pro jejich podporu je v intencích loňské alokace. Pokud by tedy nedošlo v daném opatření k navýšení celkového balíku peněz, byla by podpořena pouhá třetina žadatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *