Nákup drůbeže stoupl o šest procent

Celkový nákup drůbeže v červenci se zvýšil na 23,65 tisíc tun, to znamená o šest procent proti předchozímu měsíci i červenci 2007. V nákupu kuřat, který tvoří největší objemový podíl v celkovém nákupu drůbeže, došlo v porovnání se sledovanými obdobími ke zvýšení o tři procenta. Nákup drůbeže celkem nezahrnuje v tomto měsíci nákup kachen, který nelze uvést z důvodu ochrany důvěrnosti údajů. Husy se nenakupovaly. O výsledích šetření oddělení státní statistické služby Ministerstva zemědělství ČR informovala Ilona Bardiovská.

Nákupní ceny kuřat a kachen v jakostní třídě A se od června snížily o dvě procenta, ale v porovnání s červencem 2007 se zvýšily o dvanáct procent. Nákupní cena slepic proti sledovaným měsícům výrazně vzrostla, nákupní cena krůt naopak klesla (o 1 % a v prorovnání s červencem 2007 o 2 %).
Zásoby drůbeže nedělené celkem se v červenci snížily o 10 % na 3,47 tisíc tun, přesto při srovnání se stejným obdobím roku 2007 se zvýšily dokonce pětkrát. Zvýšení celkových zásob drůbeže v porovnání s loňským červencem je způsobeno zejména nárůstem zásob kuřat. Zásoby drůbeže nedělené nezahrnují v tomto měsíci zásoby krůt, kachen a hus, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti údajů.
Zásoby drůbežích výrobků celkem vzrostly v červenci o 13 % a v porovnání se stejným obdobím minulého roku byly téměř třikrát vyšší. K poklesu zásob došlo jen u drůbežích polotovarů, a to od června o 4 % a při srovnání s červencem 2007 o 29 %.
Prodej drůbeže nedělené celkem se od června snížil o 6 %, ale při srovnání s loňským červencem klesl pouze o jedno procento. V porovnání se sledovanými měsíci se nejvíce zvýšil prodej krůt. K největšímu poklesu prodeje proti červenci 2007 došlo u kachen (o 25 %), přesné údaje však nejsou uvedeny z důvodu ochrany důvěrnosti údajů. Prodej hus byl minimální.
Celkový prodej drůbežích výrobků vzrostl od června o 11 %, ale v porovnání s červencem 2007 se zvýšil jen o dvě procenta. K největšímu zvýšení tento měsíc došlo v prodeji konzerv, přestože při srovnání s loňským červencem byl zaznamenán výrazný pokles. Poměr prodeje drůbežích výrobků se měsíčně neustále mění v závislosti na zakázkách jednotlivých zpracovatelů.
Podle údajů získaných šetřením zůstaly zpracovatelské ceny drůbeže v tomto měsíci přibližně stejné jako v červnu, pouze cena krůt mrazených se zvýšila o 59 %. V porovnání s červencem minulého roku bylo zaznamenáno výraznější zvýšení u prodejních cen slepic chlazených (o 51 %) a krůtího separátu (o 57 %).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *