Největší státní kampaň pro biopotraviny

Státní podpora ekologického zemědělství se dostává do další fáze. V březnu odstartovala dosud největší státní kampaň na propagaci biopotravin. V následujících třech letech bude do propagace biopotravin a zvýšení informovanosti spotřebitelů o ekologickém zemědělství investováno celkem 28 milionů korun. Hlavními komunikačními nástroji budou billboardy, inzerce v tisku, ochutnávky biopotravin nebo webové stránky www.ziju-bio.cz. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

„Trh s biopotravinami má v České republice velký potenciál. V současné době asi jen pět procent spotřebitelů kupuje biopotraviny pravidelně, dalších 25 % občas. Spotřeba biopotravin na jednoho obyvatele byla v loňském roce asi 126 Kč. Odhadujeme, že po skočení kampaně se tato čísla znásobí, již v současné době je podnikání v oblasti biopotravin jednou z nejperspektivnějších podnikatelských příležitostí,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci ministr Petr Gandalovič. Kampaň je financována Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Evropskou unií. „Celkově plyne z fondů Evropské unie 430 000 eur, stejnou částkou přispívá SZIF. Kampaň bude realizovat agentura Ogilvy & Mather,“ dodal ředitel SZIF Tomáš Révész.
Perspektivu podnikání v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin dokládají podle Vorlíčka také aktuální statické údaje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců se jen za první tři měsíce roku 2008 zvýšil téměř o 250 farem na celkový počet 1564 farem, počet výrobců biopotravin o téměř 50 podniků na celkových téměř 300 výrobců. Výměra zemědělské půdy se za stejné období zvýšila o téměř 10 000 ha a dosáhla více než 320 000 ha, což představuje 7,6 % z celkové výměry zemědělské půdy. V průběhu roku 2008 se zvýšil také počet ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1737 ha, výměra biovinic 353 ha.
„Stabilní dlouhodobý nárůst počtu ekologických zemědělců i výrobců biopotravin je způsoben systematickou státní podporou ze strany ministerstva i vysokou poptávkou po biopotravinách ze strany spotřebitelů. Hlavními přínosy biopotravin pro spotřebitele je absence konzervantů, reziduí chemikálií nebo geneticky modifikovaných organismů, na druhé straně mohou spotřebitelé u biopotravin ocenit vyšší obsah vitamínů, minerálů, antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek,“ vysvětlil ministr Gandalovič.
Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou jasně upravená naší i evropskou legislativou (zákon č. 242/2000 Sb., nařízení Rady (EHS) 2092/91), jejich dodržování je tak garantováno státem. Ministerstvo pověřuje k činnosti kontrolní organizace, které přímo na ekologických farmách a ve výrobnách biopotravin dodržování pravidel kontrolují. Pouze pokud produkty splňují legislativní podmínky, mohou být certifikovány jako produkty ekologického zemědělství. Certifikovanou biopotravinu pozná spotřebitel podle národního loga BIO a kódu příslušné kontrolní organizace, kterými jsou KEZ, o. p. s., ABCERT GmbH a Biokont CZ, s r. o. Národní logo BIO je ve vlastnictví státu. Biopotraviny mohou být označeny také logem EU, jehož použití na obale biopotravin bude od roku 2009 povinné pro všechny členské státy EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *