Nepovolená barviva Sudan I – IV zatím české spotřebitele neohrožují, jsou však nebezpečná

Od 1.května loňského roku přijala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je českým Národním kontaktním místem pro Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) 8 notifikací, tedy hlášení, která obsahují upozornění na výskyt barviva SUDAN v České republice. Až na jednu výjimku, kdy hlášení šetřila Státní veterinární správa, se všemi notifikacemi dosud zabývala SZPI. Z českého Národního kontaktního místa byla naopak do dnešního dne do Bruselu odeslána dvě hlášení o nálezu SUDANU, který zjistila inspekce.

Z dosud přijatých notifikací ani šetření, která inspekce na jejich základě provedla, zatím nevyplynulo žádné přímé ohrožení spotřebitele. Ve většině případů byly potraviny kontaminované tímto nepovoleným barvivem staženy dříve, než se dostaly do oběhu nebo koncentrace SUDANU byla ve finálním výrobku tak nízká, že prakticky neznamenala pro spotřebitele vážnější zdravotní riziko.
Syntetická barviva SUDAN I-IV, která jsou určena k průmyslovému využití např. při výrobě leštidel na podlahu nebo na boty, se používají v některých třetích zemích k přibarvování koření a některých dalších potravin, které tímto způsobem výrobci falšují. Evropská komise zakázala používat tato barviva v potravinářské výrobě a velmi zpřísnila podmínky dovozu některých potravin, protože tato barviva jsou karcinogenní.
Kromě Sudanu jsou Evropskou komisí přísně sledována také barviva Rhodamin B, Orange II, Para-red a Bixin. Odborná laboratoř SZPI v Praze vyvinula metodu zjišťování obsahu všech těchto barviv v potravinách – metoda k prokázání barviv SUDAN I-IV již byla akreditována, akreditace ostatních se připravují.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce věnuje kontrolám nebezpečných barviv v potravinách velkou pozornost. V současné době připravuje rozsáhlou mimořádnou kontrolu jejich přítomnosti a obsahu v koření a v některých vybraných druzích potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *