Nová hrozba v podobě MRSA

Na nedávném mezinárodním kongresu veterinárních lékařů v chovech prasat, který se konal v jihoafrickém Durbanu, se tématu MRSA (methicillin-rezistentní bakterie Stafylococcus aureus) věnovala řada odborných materiálů. Rezistentní bakterie Stafylococcus aureus (MRSA) je bakterie žijící především na kůži lidí a bývá spojována s kožními infekcemi. Příležitostně ovšem proniká do krevního oběhu a způsobuje bakteriémii (se zvýšenou teplotou nebo horečkou). Následně napadá tělní orgány. MRSA tak může způsobit artritidu, zápal plic nebo v případě napadení srdce i endokarditidu. Pro člověka představuje opravdu vážné ohrožení zdraví. O nové hrozbě informovala Komora veterinárních lékařů ČR prostřednictvím mediální agentury European Marketing & Media House.

V současné době European Food safety Authority (EFSA) vede podle sdělení agentury výzkumy, které doposud prokázaly vysokou frekvenci nálezů u prasat v Nizozemsku a Německu, ale především u pracovníků na farmách a u veterinářů. Podobnou vysokou frekvenci nálezů hlásí rovněž Kanada a Spojené státy. U zvířat byl prokázán výskyt MRSA ST398, který nemá nic společného s nemocniční bakterií MRSA, ale přesto může u lidí způsobovat stejná onemocnění jako MRSA, pokud dojde k infekci rány anebo se dostane do krevního oběhu.
Nizozemská studie (vyšetřování nosních výtěrů) zjistila, že 50 % farmářů chovajících prasata v konvenčních chovech jsou pozitivními nosiči MRSA, zatímco v běžné populaci je těchto nosičů pouze 0,03 %, konstatuej se ve zprávě agentury.
MRSA se šíří podle Komory veterinárních lékařů velmi rychle, proto je nutná silná opatrnost do doby, než budou známy výsledky studie EFSA (European Food Standards Ageny) z jednotlivých států. Buď nenakupovat prasata z postižených zemí nebo regionů Evropy, nebo se ujistit, že pocházejí z MRSA negativního prostředí.

K tématu Nová hrozba v podobě rezistentních bakterií (MRSA) připojil svůj komentář, respektive odpovědi na položené otázky, prezident Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Karel Daniel.
Jsou rezistentní bakterie významným problémem z hlediska zdraví lidí?
Jsou narůstající bakteriální rezistence problémem ohrožujícím zdraví a welfare zvířat?
Je schopen vývoj nových antimikrobiálních látek eliminovat hrozby vyplývající ze ztráty účinnosti běžně používaných antibiotik?
Co může znamenat stále širší používání antimikrobiálních látek v budoucnu?
Všechny podobné otázky podtrhují jedno základní hledisko: zdraví zvířat + zdraví lidí = jedno zdraví.
V současné epoše relativně volného pohybu zvířat, výrobků a lidí přes hranice politických států je fenomén zdraví problémem kontinentálním, ba globálním. Hospodářské a politické deregulace přinášejí zřetelná úskalí. Průmyslový typ intenzivní zemědělské výroby, distribuce prostřednictvím řetězců, měnící se spotřebitelské zvyky – tento masový vývoj zahrnuje rovněž významná rizika a negativa.
Velmi často bývají vyplývající nebezpečí považována za pouhá klišé či za fakta velmi vzdálená praktickému životu. Znečištění podzemních vod? Ozónová díra? Rezistentní bakterie?
Zkusme proto uchopit podobná témata prakticky a konkrétněji, vyzývá prezident komory Daniel. Nečekejme, až chovatelé, pracovníci živočišné výroby či veterinární lékaři budou k hospitalizacím nebo k operačním zákrokům v nemocnicích přijímáni ve zvláštním režimu nebo pouze po obtížných procedurách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *