Nové impulsy pro biolíh

Program biolíh v letošním roce doslova ztroskotal, což v podstatě konstatovala i meziresortní pracovní skupina pro bioetanol na svém jednání koncem září. Komise pod vedením náměstka ministra zemědělství Lubomíra Konšela se proto snažila nalézt předpoklady pro fungování programu v dalším období.

„Podle komise je potřebná systémová podpora programu bioetanol, a to tím, že bude cenově dostupná surovina. Výhledově by se tedy měl stanovit jednotný systém v programu set-aside i pro obiloviny, včetně podmínek pro jejich nákup a využití, tak jako u řepky pro výroby metylesteru,“ sdělil Jiří Felčárek z tiskového oddělení ministerstva zemědělství. Stabilizovat by se měla rovněž cena další suroviny pro výrobu lihu – melasy, což si členové komise slibují od cukerního pořádku. Doporučili také garantovat množství melasy k užití v tuzemsku i případně zavést vývozní licence na melasu. Jako další opatření komise navrhuje novelizovat zákon o spotřebních daních k poskytování vratky daně při použití samostatného bioetanolu jako paliva.
Komise také konstatovala, že využití bezvodého etanolu ke zpracování na ETBE letos nepokračuje kvůli tomu, že Česká rafinérská a. s. odstoupila od projektu. Ministerstvo zemědělství, jak vyplynulo z této porady, projedná legislativní nejasnosti, jimiž argumentuje Česká rafinérská, aby se co nejdříve spustila kontinuální výroba benzinu s ETBE. Mimoto komise doporučuje využít do pohonných hmot i líh s obsahem vody. „Míchání tohoto lihu bylo již letos zahájeno i bez podpory, s využitím levných frakcí etanolu. Ve stadiu zkoušek je také míchání bezvodého etanolu do benzinu, avšak očekáváme jen malé čerpání dotační podpory,“ doplnil Felčárek.
Meziresortní komise podporuje provozní představení městského autobusu jezdícího na bioetanol, které by se mělo financovat z prostředků Státního fondu životního prostředí, a odzkoušení směsi paliv s vyšším obsahem bioetanolu ve vznětových a zážehových motorech. Jak zdůraznil Václav Kroupa, vedoucí skupiny pro životní prostředí, závislost na dovozu ropy při výrobě energie a pohonných hmot se stále zvyšuje. Výroba paliv pro dopravní prostředky je stoprocentně závislá na fosilní ropě, přičemž v dopravě se spotřebuje 35 procent z celkové spotřeby energie v ČR. „Podíl znečištění ovzduší z dopravy přitom roste. Argumenty pro využití biomasy, která je využitelná pro výrobu paliv a může přispět ke snížení emisí, jsou tedy nesporné,“ dodal Kroupa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *