Nové studijní programy na MZLU

Zájemci o studium nových studijních programů Regionální rozvoj a Regional Development, vyučovaných v anglickém jazyce na nově zřízené Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU) v Brně si mohou přihlášky ke studiu podávat až do 15. května 2008. Uvedla to Kateřina L. Brettschneiderová za PR oddělení MZLU v Brně.

Přihlášky je možné podávat elektronicky i písemně, elektronická přihláška je dostupná na adrese: http://frrms.mendelu.cz . Přijímací zkouška bude konána písemnou formou z vybraného světového jazyka a testu všeobecných studijních předpokladů a bude probíhat v termínu od 16.–20. 6. 2008.
Cílem studia je připravit absolventa pro:
– pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí
– výkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech
– výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy
– odborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem
– výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit
– výkon manažerských funkcí (zpravidla střední management) v podnicích různého typu
– zájmové svazy, sdružení a neziskové organizace
– samostatnou podnikatelskou činnost
Výběrem specializace se budou moci studenti blíže profilovat v oblasti podnikání nebo v oblasti veřejné správy.
Učební plány uvedených studijních programů zahrnují následující povinné předměty:
Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika a Regionální ekonomika, Regionální sociologie, Příprava a řízení projektů, Mikroekonomie, Makroekonomie, Podniková ekonomika, Statistika, Obecná demografie, Tvorba a ochrana krajiny, Krajinná ekologie, Péče o životní prostředí, Sociologie, Sociální psychologie, Matematika, Informační systémy, Základy veřejného a soukromého práva, Management, Právo v životním prostředí.
Specializace pro oblast podnikání zahrnuje předměty:
Živnostenské podnikání, Environmentální aspekty podnikání v EU, Podnikové finance, Manažerská psychologie, Účetnictví, Marketing, Cestovní ruch, Agroturistika a venkovská turistika, Lesnictví, Zemědělství.
Specializace pro oblast veřejné správy zahrnuje předměty:
Globalizace a regionalizace, Zemědělská politika a obchod, Veřejné finance, Účetnictví ve veřejné správě, Urbanismus a územní plánování, Pozemkové úpravy a evidence, Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů, Sociální komunikace, GIS v regionálním rozvoji, Správní právo hmotné.
Více naleznete na www.mendelu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *