Novela umožní rozvoj biopaliv

Novela zákona o spotřebních daních, kterou poslanci schválili vloni v prosinci, zahrnuje podporu kapalných biopaliv v dopravě a otvírá možnost pro rozvoj biopaliv II. generace v České republice. Podporovanými biopalivy jsou pouze vysokoprocentní směsi nebo čistá biopaliva. Nízkoprocentní směsi biopaliv zůstávají bez jakýchkoliv podpor. Informoval o tom tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Přijatá novela zákona o spotřebních daních zahrnuje hlavní body, ke kterým se zavázala ve  Víceletém programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, odsouhlaseném vládou vloni v únoru. Připomněl,  že biopaliva II. generace nejsou vyráběny z potravinářských komodit, ale z odpadní zemědělské produkce či dendromasy, například rychle rostoucích dřevin. „Zvýšením odbytových možností vycházíme vstříc zejména zemědělcům, kteří suroviny pro výrobu biopaliv produkují. Současně můžeme očekávat rozvoj na biopaliva navazujících průmyslových odvětví,“ komentoval novelu zákona ministr zemědělství Petr Gandalovič. Novela zákona o spotřebních daních navrhuje zcela od daní osvobodit čisté rostlinné oleje, čisté metylestery mastných kyselin a bioplyn. Dále navrhuje snížení spotřební daně pro směsné nafty s obsahem 30 procent a více metylesterů mastných kyselin. U pohonných hmot E 85 (obsahující až 85 procent bioetanolu) bude možné uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z podílu obsažené biosložky. Pohonná hmota E 95 (s podílem bioetanolu max. 95 procent) bude v rámci pilotních projektů technologického vývoje osvobozena od spotřební daně úplně.
Pozitivní dopady uplatňování biopaliv v dopravě spočívají především ve snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické soběstačnosti ČR i celé EU a podpoře domácího zemědělství, podotkl Vorlíček. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, ukládá členským zemím do roku 2010 nahradit fosilní paliva v dopravě biopalivy ve výši 5,75 procenta dle energetického obsahu. Česká republika v současné době přimíchává asi dvě procenta biopaliv do motorových paliv v rámci povinného nízkoprocentního přimíchávání stanoveného zákonem o ochraně ovzduší. Snížení daní u čistých biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí je jedním z nástrojů, jak podílu stanoveném EU dosáhnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *