Novela zákona o týrání zvířat

Novelu zákona o ochraně zvířat proti týrání předloží ve zítra vládě ministr zemědělství Jan Fencl. Ta bude harmonizovat právní úpravu v ČR s předpisy EU. Návrh upravuje zvláštní okruhy ochrany zvířat, které dosavadní zákon z roku 1992 neřeší buď vůbec nebo jen v obecné rovině či naopak v úzké části. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

Navrhované znění zákona nově upravuje ochranu zvířat při
omračování a usmrcování, včetně usmrcování při porážce nebo utracování, a při přepravě včetně nakládky a vykládky. Dále řeší ochranu hospodářských zvířat a zvířat, která se používají pro pokusné a jiné vědecké účely.
MZe předkládá novelu s rozporem, pokud jde o připomínku
ministerstva životního prostředí. To požaduje, aby vedle
stanovených pokut mohla obec uložit jako zvláštní sankci odebrání zvířete, které by se poté stalo majetkem státu. MZe soudí, že zajistit všem zvířatům, kterých by se to mohlo týkat, umístění a náležitou péči v prostorech a na náklady státu je nereálné. Nynější právní úprava navíc podle MZe umožňuje odebrání zvířete a jeho umístění v náhradním chovu na náklady majitele, aniž dojde ke změně vlastnického práva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *