Novelizace usnadní čerpání dotací na les

Snížení administrativní zátěže a zpřesnění některých ustanovení nařízení vlády z roku 2007, která se týkají zalesňování zemědělské půdy, jsou hlavními cíli ve dnes schválené novele. Novela řeší i případné neuložení sankce v souvislosti s restitucí církevního majetku. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Původní nařízení vlády bylo vypracováno na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 a vztahuje se na závazky uzavřené od roku 2007. Na základě tohoto nařízení vlády se poskytují dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské činnosti. Novela odstraňuje nedostatky v procesu administrace, které vyplývají z dosavadní aplikační praxe, snižuje počet dokladů, které žadatel musí předložit, a upravuje sankce za porušení některých podmínek stanovených v nařízení vlády tak, aby byly účinné, odrazující, ale přiměřené, vysvětlil Vorlíček.
Druhé dnes novelizované nařízení vlády z roku 2004 bylo vytvořeno na základě Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004 až 2006 a platí pro závazky uzavřené od roku 2004. Podle tohoto nařízení vlády se v současné době poskytují dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské činnosti vyplývající ze závazků uzavřených podle tohoto nařízení v letech 2004 – 2006. Novelou je do nařízení vlády doplněn další zvláštní případ umožňující prominutí sankcí, kterým je restituce. Novela souvisí s problematikou restitucí církevního majetku.
Termíny pro podávání žádostí stanovené v těchto novelizovaných nařízeních vlády (č. 239/2007 Sb. a č. 308/2004 Sb) se podle Vorlíčka nemění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *