Nový termín pro likvidaci zásob cukru

Evropská komise prodloužila termín, do něhož mělo pět z deseti nových členských států unie zlikvidovat přebytečné zásoby cukru, které měly na skladě v době svého vstupu do Evropské unie. Subjekty, které mají tyto zásoby na skladě, je musí zlikvidovat do 30. listopadu letošního roku a do konce února příštího roku oznámit úřadům svých států, jak a kdy tento úkol splnily. Úřady zmíněných pěti států — Malty, Estonska, Kypru, Lotyšska a Slovenska, musí do konce března příštího roku prověřit, že tyto zásoby již skutečně neexistují. Jakékoliv zásoby cukru, které zbudou po letošním 30. listopadu, budou předmětem pokuty, která půjde do rozpočtu unie.

Komise potvrdí definitivní čísla nadbytečných zásob cukru nejpozději do konce května letošního roku. Přebytečný cukr se může použít třeba na výrobu krmiv nebo biolihu přidávaného do pohonných hmot.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *