Nový zákon s pravidly pro využívání genetických zdrojů sněmovna podpořila

Zavést do českého právního řádu pravidla pro dodržování podmínek využívání genetických zdrojů má nový zákon, jehož vládní návrh dnes sněmovna v prvním kole podpořila. Před dalším schvalováním normu, která vychází z unijních předpisů a Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům, projedná sněmovní výbor pro životní prostředí. Dostal na to měsíc.

Genetickým zdrojem je podle předlohy jakýkoli „materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a má pro člověka význam z hlediska dalšího využití“.

Návrh upravuje pravidla pro zařazení sbírek genetických zdrojů do unijního registru, který spravuje Evropská komise. Zařazení do registru bude posuzovat Ministerstvo životního prostředí.

Kontrolovat dodržování podmínek pro přístup ke genetickým zdrojům bude v Česku inspekce životního prostředí. Za porušení bude moci udělit pokuty až do 50 000 korun. Pokuty budou příjmem Státního fondu životního prostředí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *