Ochrana ovzduší bude konkrétnější

Vláda včera schválila návrhy nařízení o ochraně ovzduší související s novým zákonem upravujícím tuto oblast, které předložil ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Nařízení stanovují imisní a emisní limity pro různé látky a přípustné míry obtěžování zápachem. V některých případech zpřesňují metodiku měření znečišťujících látek v ovzduší.

Podle zprávy o stavu vod za rok 2001kterou Kužvart vládě také předložil, znečištění vod v České republice mírně klesá. Ministr ocenil, že všechny obce nad 10 000 lidí mají čistírny
odpadních vod. Přesto zbývá do roku 2010 vybavit čistírnami i
menší obce, což si vyžádá asi 100 miliard korun. Prioritou je
podle Kužvarta výstavba kanalizace v obcích, které mají 2500 až 5000 obyvatel a výstavba čistíren v obcích nad 5000 obyvatel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *