Odpověď předsedy burzovní komory KBP na připomínky k publikovaným cenám

Ke zprávě z bulletinu Komoditní burzy Praha, kterou jsme publikovali na www.agroweb.cz v uplynulém týdnu, se objevily připomínky čtenářů. Poukazují na to, že ceny některých komodit neodpovídají aktuálním tržním cenám. Na tuto připomínku reaguje Martin Šiler, předseda burzovní Komory KPB.

„Ceny na KBP určují naši členové. Pokud se podíváme na Vámi zmiňované komodity, je třeba konstatovat, že jejich cenový vývoj je odlišný od cen, které se uvádějí jinde. Je ovšem na diskusi, jestli tyto jiné ceny odpovídají skutečnosti, nebo jsou možná i účelově vytvářeny. V poslední době
se na trhu KBP u těchto komodit objevují téměř výhradně prodejní pokyny. Jestliže prodávající nehodlá u své nabídky snižovat cenu je to pouze jeho rozhodnutí. Burza je povinna tyto jejich pokyny evidovat a pouze z nich stanovovat ceny jednotlivých komodit. Proto se domnívám, že dotaz ohledně
vysokých prodejních cen na našem trhu je třeba směřovat spíše na ně. Burze nepřísluší komentovat, popřípadě jinak ovlivňovat jejich obchodní strategii. Můžeme pouze konstatovat fakta o dění na našem trhu.
Bylo by jistě zajímavé, komu (producentům, obchodníkům či zpracovatelům) se ceny „nelíbí“. I na www.agroweb.cz lze najít informace o tom, jak se zemědělcům nelíbí současné výkupní ceny např. obilovin. Pokud se prodejcům nelíbí ceny
kupní a naopak, myslím, že je to v pořádku. Na KBP prodejci nehodlají prodávat za nižší ceny a kupující tak nemá motivaci se na trhu pohybovat. Na druhou stranu, náš trh je prostřednictvím našich členů otevřený pro všechny,
každý může do vývoje cen zasáhnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *