OECD adresovala Česku pět desítek doporučení ke zlepšení životního prostředí

Česká republika má v péči o životní prostředí ještě co dohánět. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes doporučila České republice na pět desítek námětů, jak se v tomto zlepšit. Vyplývá to ze zprávy, v níž OECD zevrubně hodnotí stav životního prostředí v ČR a o které dnes v sídle OECD v Paříži jednal ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Podle ministra je největším problémem vysoká energetická náročnost českého hospodářství, znečištění ovzduší kvůli nárůstu automobilové dopravy a nedostatečné využívání ekonomických nástrojů v zájmu zlepšení životního prostředí. Motivací ke zlepšení by podle něj mohly být vyšší ceny energie pro podniky nebo zvýšení poplatků za znečišťování.
Za významný ministr považuje rovněž poukaz OECD na potřebu uplatňovat při přijímání hospodářských a sociálních rozhodnutí ve větší míře ekologická kritéria.
Dále označil za velmi problematické použitý způsob přepočtu emisí na hrubý domácí produkt a kritiku snížení státních investic do životního prostředí. Uvedl, že snížení objektivně vyplynulo z privatizace značné části ekonomiky, z přesunu části pravomocí na samosprávu a z toho, že některé velké investice z 90. let byly už svou povahou jednorázové.
Zpráva OECD bude nyní předložena pro informaci vládě a parlamentu a zveřejněna má být zřejmě v září. Jde o druhé hodnocení českého životního prostředí, které OECD provedla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *