Ohlédnutí za loňskou sklizní ovoce

Právě vychází publikace, která je bilancí sklizně ovoce v roce 2001 i s jejím finančním vyjádřením. Celkem se loni v České republice podle Ovocnářské unie ČR vyprodukovalo 319 110 tun ovoce, což je meziroční pokles o 45 procent.

Produkce z intenzivních sadů se na této produkci podílela 53 %. Zbývající část pochází z neintenzivních sadů, zahrad, alejí apod. Celková sklizeň byla v loňském roce podprůměrná. Zejména v neintenzivních sadech můžeme hovořit o velmi slabé úrodě (ve srovnání s rokem 2000 byla o 58 % nižší a v pětiletém průměru o 45 %). Loňská sklizeň ovoce z intenzivních sadů byla z dlouhodobého průměru považována jako normální (- 6 %) a proti nadúrodě z roku 2000 byla o 26 % nižší. Kvalita produkce z intenzivních sadů byla proti roku 2000 vyšší. U hlavního naše druhu – jablek – bylo 56 % produkce dodáno do obchodní sítě jako stolní ovoce (v roce 2000 to bylo jen 41 %). Produkce intenzivních sadů byla zrealizována za téměř 1,4 miliardy korun (meziroční nárůst o 164 mil. Kč, + 13 %). Ve srovnání posledních pěti let můžeme hovořit o mírně nadprůměrném zpeněžení produkce ovoce (+ 4,8 %).
Nejvýznamnějším ovocným druhem intenzivních sadů zůstávají jabloně, které tvoří z finančního hlediska 62 % tržeb za ovoce. Zpeněžení jablek v uplynulé sezóně stouplo o téměř 29 % proti roku 2000 (meziroční nárůst o 190 mil. Kč). Sklizeň roku 2000 však byla poznamenána velmi špatným zpeněžením, proto přesnější srovnání zpeněžení produkce jablek je z pohledu pětiletého průměru, proti kterému byla produkce jablek ze sklizně 2001 zhodnocena o 2,9 % lépe. Druhým nejvýznamnějším ovocným druhem byly v uplynulé sezóně višně, které tvořily 9 % celkových tržeb, ale proti roku 2000 tržby za toto ovoce výrazně poklesly (- 41%). I přes meziroční nárůst plodných výsadeb višní tento pokles tržeb způsobilo výrazné meziroční snížení odbytových cen. Ostatní ovocné druhy z intenzivních sadů jsou zastoupeny řádově v procentech, z nichž třetím nejvýznamnějším druhem se z finančního hlediska staly jahody, jejichž podíl na celkové finanční produkci v posledních letech roste. Proti sklizni roku 2000 se zvýšily významněji tržby zejména za již zmiňovaná jablka a dále za švestky a meruňky. Mírný nárůst tržeb je i u třešní a červeného rybízu. Výraznější meziroční pokles tržeb byl zejména u višní, ale i u broskví, hrušek, angreštu a černého rybízu. Velmi významnou součástí našeho ovocnářství je produkce ovoce pro samozásobení. Ze sklizně 2001 bylo takto sklizeno a použito pro vlastní potřebu (v čerstvém i zpracovaném stavu) 85 tisíc tun ovoce (- 41% proti roku 2000). Toto významné meziroční snížení ovlivnila zejména velmi nízká sklizeň jablek z neintenzivních sadů a zahrad. Zde se urodilo meziročně o 69 % méně jablek a z hlediska dlouhodobého průměru byla produkce poloviční. Šlo tak o nejnižší produkci posledních deseti let. Právě jablka jsou hlavním ovocem pro samozásobení, proto tak výrazný pokles v samozásobení.
K významnému poklesu došlo také u zpracování ovoce. V uplynulé sezóně bylo zpracováno nebo vyvezeno ke zpracování celkem 104 tisíc tun ovoce, a to je o 63 % méně než ze sklizně roku 2000 a o čtvrtinu méně než je dlouhodobý průměr. Protože se zpracovávají především moštová jablka z neintenzivních sadů, zahrad a alejí, je tento pokles vzhledem k nízké sklizni neintenzivních sadů zřejmý. Nerealizovaná produkce z roku 2001 sice meziročně množstevně poklesla, ale procentuelně z celkové produkce ovoce stoupla o jedno procento na téměř 9 %. Nerealizované ovoce je takové, které je poškozeno chorobami, škůdci či krupobitím, popř. o něj není zájem pro zpracování ani samozásobení nebo se vzhledem k malé úrodě nevyplatí sklízet. Ovocnáři v roce 2001 sklidili v intenzivních sadech meziročně o 26 % méně ovoce, utržili za tuto produkci o 13 % více než v roce 2000. Z pohledu průměru posledních tří let jsou tržby vyšší o 7 % a produkce o 8 % poklesla. Produkce neintenzivních sadů byla ohodnocena na 790 mil. Kč, a to je nejnižší hodnota v posledních letech, která je opět způsobena nízkou samozásobitelskou sklizní jablek. Celkově bylo v ČR v roce 2001 vyprodukováno ovoce v hodnotě 2,173 mld. Kč (meziroční zvýšení o 1 %).
Zpracoval: Ing. Martin Ludvík, tajemník Ovocnářské unie ČR
Konzultace: Jaroslav Muška, předseda Ovocnářské unie ČR
Zdroje: OUČR, MZe ČR, ÚKZÚZ, ČSÚ, celní statistika, ZS KOLI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *