Filtr

Přebytek vepřů půjde se subvencí za hranice

Cílem subvencovaného vývozu 6000 tun jatečných prasat, o němž rozhodla na svém mimořádném jednání 10. února Rada Státního fondu tržní regulace (SFTR), je zabránit dalšímu propadu farmářských cen. Podle tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Pavla Kováře Rada rozhodla o vypsání výběrového řízení prozatím na 3000 tun masa v živém,...

Kategorie: Nezařazené

Nespokojenost s nízkou kvótou

Na své desáté valné hromadě se sešli 8. března členové Svazu pěstitelů cukrovky Čech. Svaz má nyní 260 členů, kteří pěstují cukrovku na 70 % jejích ploch v Čechách. Na Moravě jsou pěstitelé cukrovky sdruženi ve vlastním svazu. Ze zprávy o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 1999 jasně...

Kategorie: Nezařazené