Filtr

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 IV. ČÁST

4.1.3 Hospodářský výsledek, majetek a financováníOdhad hospodářského výsledku V úrovni hospodářského výsledku došlo v roce 1999 k výrazné meziroční změně. Zatímco v minulých letech se jeho úroveň mezi jednotlivými podnikatelskými formami značně odlišovala, byla jeho výše v roce 1999 u podnikatelských subjektů právnických osob zhruba shodná. Projevila se však výrazná...

Kategorie: Nezařazené

V Bruselu proběhne vrcholné setkání evropských agrárních organizací

Ve dnech 10. až 12. července se v Bruselu uskuteční seminář, na němž budou přítomni jak představitelé zemědělských profesních organizací zemí Evropské unie, tak delegace nevládních agrárních organizací států střední a východní Evropy. Českou republiku mají mj. zastupovat také prezident Agrární komory Václav Hlaváček, předseda Svazu zemědělských družstev a společností...

Kategorie: Nezařazené

Kellner: České zemědělství patří k evropskému modelu

České zemědělství má v něčem rozdílnou strukturu než agrární sektor v zemích Evropské unie, ale svoji podstatou odpovídá evropskému agrárnímu modelu a nikoliv třeba zemědělských systémům, které fungují např. v USA či na Novém Zélandu. Prohlásil to po jednání s ministrem Janem Fenclem představitel COPA/COGECA Herbert Kellner. Dodal, že neshledává...

Kategorie: Nezařazené

COPA/COGECA hodlá pokračovat v projektu

Projekt v rámci programu Phare, jehož cílem je především připravit české agrární organizace na integraci do struktur Evropské unie, by měl rozhodně pokračovat i po letošním říjnu, kdy skončí jeho první část. Při návštěvě ČR to zdůraznili prezident COPA (Výboru zemědělských profesních organizací EU) Noël Devisch i zástupce generálního tajemníka...

Kategorie: Nezařazené

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 V. ČÁST

4.3 Ekonomika zemědělských podniků podle výrobních oblastí Analýza ekonomických výsledků vychází z ukazatelů v přepočtu na 1 ha z. p.4.3.1 Podnikatelské subjekty právnických osobVýnosy, náklady a hospodářský výsledek Se zhoršujícími se přírodními podmínkami se tak jako v minulých letech projevuje jednoznačná tendence k poklesu intenzity výkonů, ovlivněná především poklesem tržeb...

Kategorie: Nezařazené

Rebel skončil druhý na World Beer Cup v USA

Druhé místo v kategorii piv plzeňského typu obsadil na soutěži kvality piva World Beer Cup v USA Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod s pivem Rebel. Soutěže, kterou pořádá americká Asociace pivovarů ve dvouletém cyklu, se zúčastnilo 1131 piv z 371 pivovarů ze 37 zemí.

Kategorie: Nezařazené

ZPRÁVA O STAVU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 1999 VI. ČÁST

6 Nepotravinářská zemědělská produkce Nejvýznamnějším směrem nepotravinářského užití zemědělské produkce je i nadále oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Státní program na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů (dále Program) pro rok 2000 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 29. 11. 1999. Dlouhodobé cíle Programu jsou obsaženy v Koncepci...

Kategorie: Nezařazené

Výroba, dovoz a spotřeba jogurtů se zvyšuje

Je potěšující, že spotřeba mléka a mléčných výrobků se – podle údajů statistiky – začíná mírně zotavovat. V uplynulém roce se konečně po dlouhých letech podařilo překročit hranici 200 kg mléka a mléčných výrobků na obyvatele, protože spotřeba dosáhla výše 207,3 kg. Na tomto vzestupu se významnou měrou podílí i...

Kategorie: Nezařazené