Pálit nebo nepálit

Má se přebytečné obilí pálit? Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby má tato otázka rozměr etický, ekonomický a technologický. "Obilí nepěstujeme, abychom je pálili, ale abychom je využili na produkci masa, mléka, vajec a ve výživě lidí," prohlásil dnes u kulatého stolu, který na toto téma pořádala Agrární komora. Jak dodal, pokud je mu známo, ve světě zatím nedošlo k trvalejšímu využití obilí k získávání energie spalováním.

Připomněl, že se zatím nenašlo ani 150 tun skladováním zznehodnoceného obilí, které poptává na brněnské Plodinové burze elektrárenská společnost ČEZ. Pro ni však podle jejího tiskového mluvčího Ladislava Kříže není spalování obilí prvořadým záměrem. Chce jen nabídnout zemědělcům možnost, jak se zbavit obilí, které není možné používat pro potravinářské nebo krmivářské účely a kterého by se vzhledem k zákonu o odpadech jen velmi obtížně jinak zbavovali. Pro elektrárny by podle něj spalování obilí bylo technologickým problémem, protože kotle jsou uzpůsobené na určitý druh uhlí a jsou problémy již při přechodu na palivo z jiného dolu. Navíc bylo by zapotřebí ověřit, nakolik by současné spalování obilí komplikovalo další využití odpadu ze spalování ve stavebnictví.
Podle Jiřího Hlávky z firmy Verner, která vyrábí kotle na biomasu, může jít z hlediska nákladů o výhodné topivo z obnovitelných zdrojů. Pro vytápění rodinného domu během
jedné sezony stačí biomasa ze zhruba jednoho až 1,5 hektaru pole. Tento způsob vytápění je podle Hlávky navíc ve srovnání s plynem nebo elektřinou daleko ekonomičtější.
Veleba soudí, že z přebytků obilovin, které se ročně v průměru pohybují mezi půl milionem až milionem tun, je třeba vyrábět biolíh na přimíchávání do benzinu. Předpisy EU ukládají, aby do roku 2010 byl podíl biosložky v benzinu 5,75 procenta. To představuje odbyt až pro milion tun obilí, uvedl Veleba. Ministerstvo zemědělství spalování obilí pro potravinářské účely nepodporuje, uvedl vedoucí odboru rostlinných komodit Zdeněk Trnka. Resort podle něj podobný postup chápe jen jako nouzové řešení, kterým by se spotřebovaly plodiny jinak nepoužitelné, s nimiž už by se muselo nakládat jako s odpadem. Podle ředitele Potravinářské komory Miroslava Koberny je třeba obilí oprostit od historicko – morálních kontextů a dívat se na něj jako na surovinu, využitelnou mnoha způsoby. Přitom je však nutné zvažovat ekonomické hledisko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *