Peníze stále v rovině slibů

V minulých letech byly peníze na pozemkové úpravy vždy vyčleněny v rámci státního rozpočtu ve všeobecné pokladní správě, letos poprvé se tak nestalo. Pozemkové úřady a firmy, které pro ně smluvně zajišťují zakázky, se ocitly v situaci, jakou tu nikdo nepamatuje.

Ústřední pozemkový úřad dodneška dostal pouhých sto milionů korun, které šly přitom mnohdy na pokrytí dluhů z minulého roku. Dalších dvě stě milionů korun by měl uvolnit Pozemkový fond ČR, ale nejdříve musí projít parlamentem nezbytná novela zákona o tomto fondu. Peníze pro Ústřední pozemkový úřad ovšem nejsou určeny jen na pozemkové úpravy, ale mají se z nich zaplatit také třeba znalecké posudky a geometrické plány v restitučním řízení, jednoduché technické opatření ke zpřístupnění pozemků či vytyčování pozemků vlastníkům, když o to žádají. Tuto činnost mají pozemkové úřady zajišťovat ze zákona. Vlastníci, kterým tady kvůli problémům s financováním odmítají vyhovět, si pak právem stěžují.
Také starostové obcí, kteří od představitelů ministerstva zemědělství slyší slova o jejich zájmu o venkov, poukazují na to, že něco jiného se říká a něco jiného koná. I pro obce je posun v pozemkových úpravách velmi důležitý.
A jak situaci ve financování pozemkových úprav vysvětluje MZe? „Úspory ve státním rozpočtu na letošní rok se promítly rovněž v zajištění finančních prostředků na činnost pozemkových úřadů podle zákonů o půdě a o pozemkových úpravách. Přesto lze říci, že peněz na pozemkové úpravy je dost,“ tvrdí za MZe Hugo Roldán z tiskového oddělení. Jak připomíná, je zajištěno tzv. předfinancování programů EU z národních zdrojů a po dokončení akcí unie tyto prostředky našemu státu uhradí. „Jde o 585 milionů korun na aktivity operačního programu a 120 milionů korun na Sapard, který v tomto roce dobíhá,“ upřesnil Roldán. Vyčíslil, že po převodu 200 milionů korun z Pozemkového fondu ČR bude letos na pozemkové úpravy vynaloženo 1,03 miliardy korun. V tabulce uvedených 125 milionů korun vydává Pozemkový fond ČR na pozemkové úpravy v rámci proplácení nedokončených přídělových a scelovacích řízení u pozemků určených k privatizaci. Ze Sapardu a operačního programu se hradí zejména investiční akce, jako je výstavba polních cest, protierozních a protipovodňových opatření. Chybějí tedy peníze na technickou přípravu pozemkových úprav. „Pokud by se na rok přerušilo kvůli nedostatku peněz projektování pozemkových úprav, byl by to obrovský problém. I když by byl už v příslušném katastrálním území hotový kus práce, nedalo by se k ní vrátit. Muselo by se začít úplně znovu, takže vynaložené prostředky by přišly vniveč,“ upozornil už dříve v našem týdeníku ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jiří Hladík.

Finanční prostředky pro pozemkové úpravy (mil. Kč)
Rok Zajištěno ze st. rozpočtu Ostatní zdroje
PF ČR Sapard OP
1992 204,8
1993 469,6
1994 794,4
1995 920,0
1996 820,0
1997 770,0 105
1998 847,0 78
1999 847,0 58
2000 751,5 57
2001 620,1 42
2002 500,0 100 248
2003 700,0 100 270
2004 700,0 140 200
2005 – 125 120 585
Vysvětlivky: PF ČR – Pozemkový fond ČR, OP- operační program Multifunkční zemědělství a rozvoj venkova
Pramen: MZe

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *