Pěstitelé prodávají brambory asi za 4,50 Kč

Podle šetření Tržního informačního systému (TIS) Státního zemědělského intervenčního fondu byla v České republice cena zemědělských výrobců (CZV) u konzumních brambor, balených v pytlích po 25 kg, nepraných i volných, ve 31. a 32. týdnu roku v průměru 4,46 korun za kiologram. To proti 30. týdnu znamená vzestup o 0,11 korun na kilogram. Obchodní odbytová cena (OOC) konzumních brambor dosahovala v průměru 6,50 koruny za kilogram, to představuje ve srovníní s 30. týdnem pokles o 0,27 koruny za kilogram.

Ceny konzumních brambor se pohybovaly od 2,50 do 9 Kč/kg (pytle o hmotnosti 25 kg, neprané i volně). Nejčastějšími odrůdami byly Impala, Marabel, Dali a Adora, po nich Agáta a Adéla s těžištěm cen v rozsahu 3,50 až 6,00 Kč/kg.
Obchodníci prodávali konzumní brambory za cenu (OOC) v rozsahu 3,80 – 11 Kč/kg, rané z dovozu už nahradily odrůdy domácí provenience.
Spotřebitelské ceny se v 31. týdnu podle oficiálního šetření Českého statistického úřadu dostaly na hodnotu 11,17 Kč/kg (-0,27 Kč/kg) proti předchozímu období (29. týdnu 2008).
V uplynulém období se CZV proti 32. týdnu 2007 tentokrát opět snížily o 2,37 Kč/kg, spotřebitelské ceny v tomto období ovšem také klesly, ale pouze mírně o 1,66 Kč/kg, obchodníci snížili ceny OOC meziročně o 1,64 Kč/kg. Meziroční rozdíly se tedy pomalu vyrovnávají.

Evropská unie a svět
Byla podepsána nová smlouva mezi EU a Egyptem, která povede k liberalizaci obchodu mezi zeměmi EU a oblastí středomoří. Cílem je posílit obchodní vztahy s touto oblastí, zejména co se týká obchodu se zemědělskými produkty. Předběžná smlouva má načrtnout rozsah zrušení dovozních tarifů, které se vztahují na zemědělské a rybí produkty vstupující do Egypta, zatímco země EU budou více otevřeny egyptským exportérům. Bezcelní kvóty na egyptské nové brambory, které se uplatňují vždy od konce března se mají na nátlak Evropské Komise uvolnit.
Ve Švédsku bylo v roce 2007 sklizeno celkem 534,7 tisíc tun konzumních brambor, což je o 1,8 % více než v roce 2006. Celkem bylo loni sklizeno 789 tisíc tun brambor (včetně sadby a škrobových brambor) při průměrném výnosu 27,82 t/ha. Jde o meziroční navýšení celkové produkce o 1,4 %. Té bylo dosaženo mírným navýšením sadbové plochy a pomohl k tomu i lepší hektarový výnos.
Francie letos importovala v oblasti raných brambor (v období leden až duben) nejvíce komodity z Maroka (29 996 t). Druhým významným dovozcem byl ve stejné době Izrael (18 829 t), třetí skončilo s 584 t Španělsko. Za celý loňský rok to přitom činilo u Izraele 50 478 t, Maroko bylo s 23 461 t na druhé pozici a bronz v importu připadl Itálii s množstvím 2 223 t.
Nizozemsko letos expedovalo v období leden až duben do zemí Evropské unie celkem 370,9 tisíc tun sadbových brambor. Je to meziročně o 7,4 % méně než v roce 2007 (400,7 tis. t ve stejném cyklu). Největší objem komodity putoval do Itálie (65,57 tis. t), dále do Německa (62,01 tis. t), Španělska (48,49 tis. t) a konečně do Francie (42,27 tis. t).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *