Plán COPA pro letošní rok

Pracovní plán organizace COPA pro zbývající část letošního roku představil na své první tiskové konferenci její nový prezident Rudolf Schwarzböck. Jak uvedl, COPA se chce hlavně soustředit na jednání Světové obchodní organizace WTO týkající se zemědělského sektoru. Svou pozornost zaměří také na připravovanou reformu v sektoru cukru či na podporu rozvoje venkova v letech 2007 až 2013.

Prezident COPA — subjektu, který zastupuje všechny organizace zemědělců v Evropské unii, požaduje, aby kroky, které již unie v jednáních WTO učinila, včetně nově zaváděné reformy společné zemědělské politiky, vyvážil vstřícný přístup a ústupky ostatních zainteresovaných stran.
COPA očekává, že návrh komise o podpoře venkovského rozvoje, přijme rada před koncem lucemburského předsednictví. Schwarzböck připomíná, že podle COPA musí rozvoj venkova, který je druhým pilířem společné zemědělské politiky, sloužit evropskému modelu multifunkčního zemědělství a odpovídat lisabonské strategii. Práce na strategii rozvoje evropského venkova má podle prezidenta zásadní důležitost, proto chce COPA přispívat k definování jejích priorit a cílů.
Pokud jde o finanční perspektivu pro roky 2007 až 2013, Schwarzböck zdůraznil, že hlavy států a vlád musí respektovat své rozhodnutí z října 2002 týkající se financování prvního pilíře společné zemědělské politiky (tedy vlastního zemědělství) pro období 2007 až 2013. Proto COPA vyzývá vlády, aby fixovaly hladinu zdrojů pro EU na 1,14 % hrubého národního důchodu a neohrozily financování existujících politik společenství.
V blízké době — již 22. června — by měla evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová—Boelová přednést svůj návrh reformy cukerního režimu. Přípravu reformy zkomplikovalo nedávné stanovisko panelu WTO, které dalo za pravdu státům stěžujícím si na způsob, jakým Evropská unie organizuje svůj sektor cukru. COPA ústy svého nového prezidenta připomíná, že je nutné, aby řešení cukerního režimu v EU nepoškodilo evropské pěstitele cukrovky i pěstitele v rozvojových zemích, kterým unie poskytuje výhody v přístupu na svůj trh.
COPA se domnívá, že zemědělský sektor musí hrát klíčovou roli v sedmém rámcovém výzkumném a vývojovém programu. Proto by se v něm měla objevit taková témata, jako je udržitelná produkce, biomasa, kvalita potravin, zdraví a bezpečnost apod. V tom smyslu bude COPA informovat Evropskou komisi i Evropský parlament.
COPA bude i nadále sledovat přípravu legislativy týkající se životního prostředí. V současné době jde zejména o návrh direktivy na ochranu podzemních vod. Organizace bude dávat své připomínky i k připravované půdní strategii, návrhu legislativy na kvalitu ovzduší a udržitelnou biodiverzitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *