Podmínky pro komerční přepravce

Jak jsme již upozorňovali, vzhledem k tomu, že nabyla účinnosti Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, a tím o podmínkách přepravy zvířat, nabyla účinnosti, a proto plně platí nařízení Rady ES č. 1/2005/ES. Vzhledem k tomuto předpisu by si měli komerční přepravci zvířat ověřit, zda je nově „schválila a evidovala“ příslušná krajská veterinární správa a mají příslušnou dokumentaci podle uvedeného nařízení. Podle uvedené novely registrace a souhlas k přepravě zvířat podle původních podmínek zákona končí letos 31. března. Při nesplnění podmínek dopravcům hrozí sankce až 500 000 korun. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Informace o schválených přepravcích lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy, www.svscr.cz.
Z předpisů podle Dubna vyplývá, že komerční přepravu mohou organizovat a provádět jen proškolené osoby. Také provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska zvířat musí zajistit svému zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty příslušné proškolení a vydat mu o tom potvrzení..
Nově vydaná vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, vychází z uvedeného nařízení a nahrazuje dosavadní vyhlášku č 193/2004 Sb. Například tím, že pro komerční přepravce upřesňuje povinnost absolvovat školení, uvádí obsah a rozsah odborného kurzu. Vzor potvrzení o absolvování školení je přílohou vyhlášky. Rovněž tak vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata a také i požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat.
Odborná školení se uskutečňují na několika zařízeních v ČR, například v Praze a v Brně a Českých Budějovicích. Program a přihlášky je možné nalézt na webových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz).
Dále vyhláška upřesňuje podmínky pro nekomerční přepravu zvířat například stanovením velikosti prostor pro přepravu koní, poníků, oslů malých telat, středně velkých telat, těžkých telat, středně velkého skotu, těžkého skotu a velmi těžkého skotu, dále pro několika kategorií ovcí, koz, prasat, a kategorií drůbeže. Vyhláška č. 4/2009 Sb. řeší i podmínky pro přepravu psů a koček a ostatních savců, ale i ptáků a studenokrevných obratlovců. Podmínky jsou jasně vymezené a dotýkají se i takových podrobností, jako například, že ptáci musejí být přepravováni v šeru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *