Podpora biopaliv

Základní prioritou do konce funkčního období nové vlády bude pro ministra životního prostředí Libora Ambrozka ochrana klimatu. Jak uvedl, nové vládní prohlášení obsahuje „řadu konkrétních nástrojů, které mají naše emise skleníkových plynů dále snížit“. Současně by tyto kroky podle něj měly přinést nová pracovní místa a přispět k rozvoji venkova. Ambrozek upozornil, že naše ekonomika je stále ještě energeticky příliš náročná, což snižuje konkurenceschopnost našich výrobců.

Pozadu jsme podle něj také ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Jen velmi pomalu se rozbíhá využívání obnovitelných zdrojů v průmyslu a v domácnostech, pěstování biomasy i výroby biopaliv. Cílem je v roce 2020 nahradit 23 procent benzínu a nafty alternativními palivy. Podle Ambrozka připravuje MŽP vlastní materiál, který by měl alternativní paliva v dopravě podpořit. Těmi je podle ministra nejen bionafta a bioetanol v benzínu (jejichž podíl by měl podle Ambrozka činit osm procent), ale také zemní plyn, kterému ministr přikládá největší důležitost, či do budoucna i vodík. Ambrozek připomněl, že vláda již stanovila minimální kvótu na výrobu bioetanolu, který by se měl přimíchávat do benzínu, na dva miliony hektolitrů ročně. „Znamená to nejen ochranu životního prostředí, ale při naplnění této kvóty vytvoření více než deseti tisíc pracovních míst a využití asi 200 tisíc ha zemědělské půdy k nepotravinářským účelům,“ připomněl ministr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *