Podpora by měla vzrůst

Až na 85 procent by se podle navrhované reformy společné zemědělské politiky měl zvýšit podíl spolufinancování pro zemědělské projekty ochrany životního prostředí ze strany EU v zaostávajících oblastech. Peníze unie získá z úspor získaných snížením přímých plateb.

Bude je možné použít také na pomoc rolníkům, kteří budou mít potíže s plněním fytosanitárních, ekologických či kvalitativních standardů. Pětaosmdesátiprocentní spolufinancování zemědělských projektů zatím unie nabízela pouze kandidátským zemím. Nyní k němu budou mít přístup i členské státy, takže komparativní výhoda uchazečů, na kterou EK hodně poukazovala, by mohla být odstraněna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *